דף הבית > אקטואליה וחדשות > דברי הימים – הדור הבא

דברי הימים – הדור הבא

פרק א': החוט המשולש נתניהו-בוז'י-ליברמן

א. וישלח נתניהו מלך ישראל מלאכים אל בוז'יהו בן חיים בן יצחק ההרצוגי מלך אופוזיציה לאמור;
ב. הבה נאספה כסאות ונעמיד שרים ותהי לנו הקואליציה למעוז ולמבטח לגדולה ולתפארת;
ג. וישמע בוז'יהו וישמח עד מאוד וישלח ביד הרצים לאמור;
ד. מי אשר מלאו ליבו להשתרר על ישראל – אלי;
ה. ויתאספו אליו אנשים ריקים ופוחזים כל איש סכל ומר נפש;
ו. ויתקלסו בו מרעיו בני סיעתו לאמור מי הוא זה נתניהו זה אשר נלך עמו;
ז. ויפצר בהם בוז'יהו וישנו וישיבוהו דבר, לא נלך עם בן בן ציון כי באופוזיציה נשאר, כה יעשה לנו האלוהים וכה יוסיף כי כאן נחיה וכאן נמות;
ח. ויחר בהם אף בוז'י וילך אל מלך ישראל ועמו איתן הכבלי ויבואו בית המלך ויכרעו וישטחו;
ט. ויתפרק בוז'י מנכסיו ומערכיו ויתמסר ביד נתניהו;
י. והוא לא ידע כי כלתה עליו הרעה, כי היה דבר אלוהים על עממי השמאל להנקם בם על אשר עבדו לאוסלו וילכו אחר ההבל ואחר ההסכמים;

דברי הימים א

יא. בעת ההיא נתן נתניהו ביד עבדיו ספרים אל אביגדור הליברמני היושב בנוקדים לאמור; הנה שלחתי אל בוז'יהו לאמור הבה נלך יחדיו ואהתל בו ואדבר בו כזבים;
יב. ועתה הבה נתחכמה לו ונלבנה קומבינה אשר כמותה לא הייתה מאז היות מצרים לעם;
יג. ויען אביגדור הליברמני: דבר כי שומע עבדך;
יד. ויאמר אליו נתניהו: הנה נתתיך לשר בטחון על עם ישראל והלכת ומשחת לך קבינט בטחוני;
טו. ויען איווט ויאמר טוב הדבר בעיני. ככסאי כסאך, כח"כי ח"כך;
טז. ויכרתו ביניהם ברית וישתו וישמחו וישבו לאכול לחם ארז;
יז. וישאל בוז'יהו בסקרים ולא ענוהו. ותעבור הרינה במחנהו לאמור כי כלתה עליו הקומבינה ויחרד עד מאוד;
יח. ויאמר אל מרעיו: בקשו לי בעלת אוב ואלך אליה לשאול אותה, לדרוש בה את אשר אעשה;
יט. וירכיבוהו עבדיו על האתון ויביאוהו יחימוביצ'ה והיא יושבת תחת הועדה לקידום האשה;
כ. וישאל בוז'יהו האעלה משרד הבטחונה אם אחדל? ותאמר מה לך בוז'י כי העליתני מן הפמניזם ורפורמות הגז להרגיזני;

כא. ותוסף היחימוביץ' לאמור למה לך המלוכה והג'וב סר מעליך;
כב. הנה כעת מחר אתה מגורש מהקואליציה וגם ישימך נתניהו ללעג ולקלס בעיני כל רואיך;
כג. וילך בוז'יה אל ספסלי האופוזיציה אבל וחפוי ראש וישב אביגדור על כסא שר הבטחון והעיתונות נבוכה.
כד. ויעברו בכל ארץ נפתלי ויבקשו מזכיר לקבינט ולא מצאו;
כה. ויעשו ספין מזהב ויעלו עולות וזבחים וישתו וישמחו ויעשו להם קבינט;
כו. וכל דברי נתניהו וגבורתו אשר עשה, אשר הביא את הגז אל היבשה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל היום;
כז. וישב ביבי על כסאותיו, וישכב בוז'י עבדו תחתיו.

20 News

20 News

אולי יעניין אותך גם

הסלמה בטרור ההצתות ביישובי עוטף עזה

תושבי עוטף עזה ממשיכים לסבול מטרור ההצתות שהפך לשגרת יומם: "פורצות שריפות גדולות אבל אנחנו לא מעניינים אך אחד"