No Tag To Print

בנימין נתניהו, אבו מאזן
צילום: משרד הבריאות

גמזו הציג לראשי רשויות חרדיות את תפקידם במאבק בקורונה: "נמנע סגר באמצעות סדר"

פרופ' רוני גמזו מציג פעולות מידייות למגזר החרדי

הבוקר קיים פרופ׳ רוני גמזו, מנהל ״מגן ישראל״ מפגש בראשות אלוף פיקוד העורף האלוף אורי גורדין, ואלוף במיל' רוני נומה, הממונה על המגזר החרדי ב"מגן ישראל", ובהשתתפות ראשי רשויות/ נציגים מהרשויות הבאות: ירושלים , אשדוד, אלעד, בני ברק, מודיעין עילית, בית שמש וביתר עילית.

במפגש אמר פרופ׳ גמזו לראשי הרשויות כי המטרה המשותפת היא להוריד את נתוני התחלואה ולצורך כך יש צורך לבצע החל מיום ראשון הקרוב כמה פעולות מיידיות.

 

הההנחיות שפרופ' גמזו רוצה לקיים במגזר החרדי ובערים אדומות הן:

1. חובת הקמת חמ"ל שיפעל 24/7 שבו יהיו נציגי המשטרה/ קופות החולים / פיקוד העורף ובראשו יעמוד מנהל חמ"ל שיהיה כפוף לראש העיר. לחמ"ל תהיה סמכות לבצע מעקב אחר בדיקות, לערוך חקירות אפידמיולוגיות ולהחליט על סגר בשיתוף ובאמצעות המשטרה.

2. מניעת הדבקה ראשונית באמצעות מניעת התקהלויות, מניעת מגע בין חולים מאומתים לבני משפחתם וכמובן הגבת שיעור עטיית מסיכות – כל זאת באמצעות הסברה מאסיבית.

3. הגדלת מספר הבדיקות וייעול תהליכי הבדיקה, תוך מאמץ משותף של כל קופות החולים שיצטרכו להגדיל את הזמינות לבדיקה ולקצר משמעותית את זמני השירות – מהפנייה לדיגום ולתוצאה.

4.הגדלת הזמינות לחקירות אפידמיולוגיות – והרחבת שיתוף הפעולה של הציבור החרדי לביצוע מהיר של החקירות כדי לקטוע את שרשרות ההדבקה.

5. פינוי למלוניות לכל מי שיצטרך ויחפוץ בכך ובנוסף תמיכה כלכלית וחברתית למי שנמצא בבידוד קפסולרי במסגרת התא המשפחתי.

6. מיפוי הצרכים החברתיים והכלכליים בכל רשות על מנת שמשרדי הממשלה יוכלו לסייע בכך.

7. תכלול עבודת הרשויות החרדיות מול כל הגורמים תהיה באחריותו הבלעדית של אלוף במיל' רוני נומה, בתיאום עם אלוף הפיקוד ומשרד הביטחון.