הדברים נאמרו בעקבות מאמר תמיכה מפתיע בנתניהו שפרסם עיתונאי 'הארץ' גדעון לוי.
ריקלין & סג"ל

ריקלין & סג"ל