הדברים נאמרו בעקבות מאמר תמיכה מפתיע בנתניהו שפרסם עיתונאי '' .

ריקלין & סג"ל

ריקלין & סג"ל:עוד באותו נושא