No Tag To Print

קורונה

בת חודשיים לא התעוררה משנתה בקדרים – מצבה אנוש

פעוטה כבת חודשיים איבדה את ההכרה בביתה במושב קדרים.

תמר שלזינגר חובשת איחוד הצלה המתגוררת בסמוך ביצעה בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים תוך כדי המשך פעולות החייאה במצב אנוש. צוותי חוס"ן היחידה לעזרה ראשונה נפשית של איחוד הצלה פעלו במקום עקב אופי האירוע.