No Tag To Print

.
ח"כ יעקב אשר. צילום: נועם רבקין פנטון, פלאש 90

בשורה משמחת ליולדות – תוארך חופשת הלידה לנשים ששהו במלוניות הקורונה

בפעילות יו"ר וועדת חוקה אושרה הארכת חופשת הלידה ליולדת ששהתה במלונית קורונה, והכרה בתקופה זו כאשפוז בבית חולים לעניין הארכת החופשה

מנכ"ל הביטוח הלאומי מאשר היום את ההחלטה, כי תוארך חופשת הלידה ליולדות ששהו במלוניות קורונה.

הבשורה ליולדות התקבלה בפעילות יו"ר וועדת חוקה ח"כ יעקב אשר, הודיע הביטוח הלאומי על הארכת חופשת הלידה ליולדת ששהתה במלונית קורונה, והכרה בתקופה זו כאשפוז בבית חולים לעניין הארכת החופשה.

בעקבות מצוקתן של יולדות רבות, ששהו במלוניות הקורונה ולא זכו לחופשת לידה מלאה ותקינה, פנה יו"ר וועדת החוקה חוק ומשפט, ח"כ יעקב אשר, למנכ"ל הביטוח הלאומי, מר מאיר שפיגלר, וביקש את התערבותו לפתרון מהיר.

בפנייתו כתב ח"כ אשר: "על פי חוק הביטוח הלאומי, יולדת זכאית להאריך את חופשת הלידה אם היא או התינוק שילדה צריכים להתאשפז במהלך חופשת הלידה. בתקופה זו בה התפרץ נגיף הקורונה בישראל אושפזו יולדות רבות יחד עם תינוקיהם במלוניות שהוסבו לטיפול עבור חולי הקורונה".

אותן יולדות לא זכו לחופשת לידה כראוי, בביתן, במנוחת הנפש. אולם מכיון שאשפוז המלוניות לא הוגדר על ידי הביטוח הלאומי כאשפוז לעניין חופשת הלידה, לא היה מענה למצוקתן.

לאור זאת, דרש ח"כ אשר במכתבו כי "יש צורך בהבהרה של המוסד לביטוח לאומי לפקידי התביעות במוסד לביטוח לאומי, כי יש להכיר באישור האשפוז בבית מלון כאישור אשפוז לצורך הארכת חופשת הלידה".

עוד ביקש ח"כ אשר לבחון אפשרות להעניק הארכה זו לכלל היולדות בתקופה זו, לאור העובדה כי היו סגורות בבתיהן יחד עם הילדים, ולא יכלו לנצל את חופשת הלידה כדי לאגור כוח לקראת החזרה לעבודה.

עוד הוסיף וציין כי "כדי לעודד נשים לשוב לעבודה לאחר הלידה, יש חשיבות לתת להן את המנוחה הנדרשת בתקופה זו שלאחר הלידה, כך שיש צורך לבדוק כיצד ניתן לפעול גם בצורה רחבה יותר ולהאריך לכלל היולדות בתקופה זו את חופשת הלידה".

בתשובתו, כתב מנכ"ל הביטוח הלאומי מר מאיר שפיגלר, בהודאה על הפעילות המשותפת בתקופת הקורונה. "אודה לך בשם כל עובדי הביטוח הלאומי על הפרגון והתמיכה הבלתי מסוייגת בפעילותינו בתקופת הקורונה".

בהמשך ציין מר שפיגלר את הקושי לאפשר את ההארכה ככלל, ובפרט אם זו תוענק לכלל היולדות: "דמי לידה מחושבים ומשולמים לפי הוראת החוק. משך תקופת הזכאות לדמי לידה תלויה בתקופת ההכשרה שנצברה. מי שברשותה תקופת הכשרה מלאה, זכאית ל-15 שבועות ומי שצברה תקופת הכשרה חלקית זכאית ל-8 שבועות.

"דמי הלידה נועדו לתת פיצוי על אובדן הכנסה בשל השהייה בבית עם התינוק, במהלך תקופת לידה והורות. בכדי להאריך את משך חופשת הלידה, נדרש שינוי חקיקה".

למרות זאת ולאור הפנייה אושרה הבקשה לגבי מאושפזות המלוניות. "הלשכה המשפטית בחנה את הסוגיה ברוח בית הלל", כתב שפיגלר, "והוציאה חוות דעת המכירה בשהייה במלונית של יולדת או תינוקה, שאומתו כחולים בנגיף, כאשפוז בבית חולים לעניין הארכת חופשת לידה.

"הנחיה ברוח המצויין לעיל נשלחה לפקידים המטפלים", חתם שפיגלר את מכתבו בבשורה החשובה.

ח"כ יעקב אשר הודה למר שפיגלר על האישור שניתן לטובת היולדות מאושפזות הקורונה, וציין כי מן הראוי שלא להרפות ולפעול לבחון שינוי מהיר בחקיקה כדי לאפשר את הארכת החופשה לכלל היולדות.

It is not Android