No Tag To Print

אין אחדות
ברק בכר. צילום: ONE

בצרפת אוסרים על אוהדי מכבי חיפה להגיע למגרש עם דגלי ישראל

רגב קוראת למשרד החוץ להתערב: "החלטה הזויה"

מאות אוהדי 'מכבי חיפה' שילוו הערב את השחקנים במשחק בשטרסבורג, יצטרכו לוותר על ה'גאווה הישראלית' משטרת שטרסבורג הנחתה את האוהדים הישראלים שלא להסתובב עם דגלי ישראל ואסרה על הכנסתם לאצטדיון "לה מיינו" בו תתקיים ההתמודדות.

שרת התרבות והספורט, ח"כ מירי רגב: "לא יעלה על הדעת שדגל מדינת ישראל לא יונף במגרשי הספורט בצרפת! אני קוראת לשלטונות צרפת להתערב מיידית בהחלטת משטרת שטרסבורג ולאפשר את הנפת דגל ישראל!"

השרב רגב פנתה למשרד החוץ להתערב מול שלטונות צרפת ולהביא לשינוי ההחלטה.
שרת התרבות והספורט ח"כ מירי רגב:
"החלטת משטרת שטרסבורג למנוע מאוהדי הקבוצה להניף את דגל ישראל היא החלטה הזויה. אני מצפה משלטונות צרפת לדאוג לביטחון האוהדים ושחקני הקבוצה ולאפשר לאוהדים לעודד את קבוצתם כפי שנהוג בכל מגרשי הספורט ובכל התחרויות. לא יעלה על הדעת שאוהד קבוצה ישראלית יסתובב בפחד באצטדיון כדורגל בצרפת וייאסר עליו להניף את דגל ישראל או דגל קבוצתו.
עם היוודע החלטת משטרת שטרסבורג פניתי למשרד החוץ על מנת שיפעלו מיידית מול הגורמים הרשמיים בממשלת צרפת להתערב בהחלטת המשטרה ולאפשר לאוהדי מכבי חיפה לשאת בגאון את סמלי הקבוצה וסמלי המדינה תוך ערבות מלאה לביטחונם.

It is not Android