No Tag To Print

בפעם השישית: פינוי חאן אל אחמר יידחה

המדינה ביקשה שוב לדחות את פינוי המאחז הבלתי חוקי עד לאחר הקמת הממשלה, בג"ץ אישר למדינה לתת תשובה לעתירה בנושא תוך 5 שבועות

המדינה מבקשת לדחות את פינוי המאחז הבלתי חוקי חאן אל אחמר עד לאחר הקמת ההמשלה, זוהי הדחייה השישית במספר של פינוי המאחז ובג"ץ נעתר בסוף השבוע לבקשה. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בחודשים האחרונים כי המאחז יפונה "בקרוב מאוד" ואף חזר על הצהרה זו מספר פעמים ערב הבחירות האחרונות.

מאז שנת 2009 מנהלת תנועת רגבים מאבק משפטי בנושא מול בג"ץ. בערב הבחירות הגישו בתנועה עתירה שישית ודרשו מהמדינה להסביר מדוע לא מימשה את צווי ההריסה והמאחז בלתי חוקי טרם פונה, זאת חרף ההצהרות שהגישה המדינה לבג"ץ בעתירות הקודמות, לפיהן יפונה המתחם הבלתי חוקי עד חודש יוני 2018 וכן הצהרה מאוחרת יותר לפיה יפונה המתחם עד סוף ספטמבר 2018 דבר שטרם קרה.

בעתירה התבקשה המדינה להשיב עד סוף השבוע אך היא ביקשה לדחות לסוף חודש יולי את המענה לעתירה: "מאחר ואנו מצויים לאחר הבחירות הכלליות לכנסת, ובטרם הוקמה ממשלה חדשה מבקשים המשיבים פרק זמן נוסף להגשת התגובה מטעמם באופן שיאפשר לדרג המדיני זמן להידרש לסוגיה נשוא העתירה".

"זוהי העתירה השישית לאורך עשר שנים שהנושא נידון בפני בג"ץ", נכתב בתגובה לניסיון הדחייה השישי של המדינה, עוד כתבו עורכי הדין אבי סגל ויעל סינמון מטעם רגבים: "אין כל בדל הצדקה לדחייה נוספת של מימוש הצהרות המדינה כי בכוונתה לממש את אכיפת החוק במקום".

בג"ץ קיבל באופן חלקי את בקשת המדינה והוחלט כי המדינה תוכל לדחות את מועד תגובתה לעוד חמישה שבועות בלבד ולא לחודשיים.

"חאן אל אחמר הוא לא רק מאחז לא חוקי שצווי ההריסה כנגדו תלויים ועומדים כבר שנים רבות", אומר יכין זיק, מנהל הפעילות בתנועת רגבים ומבהיר כי המאחז: "מהווה את פרויקט הדגל של ההשתלטות הבלתי חוקית שמבצעת הרשות הפלסטינית במימון האיחוד האירופי על שטחי c". זיק מסביר בנוסף לעניין חאן אל אחמר כי: "הוא מהווה את המבחן המובהק ליכולת המשילות של מדינת ישראל וממשלת ישראל לשוויון בפני שלטון החוק", עוד הוסיף מנהל הפעילות ברגבים: "אחרי עשר שנים של מלחמת התשה משפטית שמבצעת הרשות הפלסטינית, מדינת ישראל חייבת לאכוף את החוק במקום. זהו אחד המבחנים הראשונים לממשלה הנכנסת".

It is not Android