No Tag To Print

ח"כ אלי אבידר. צילום: נעם רבקין, פלאש 90

בעקבות הפרסום בערוץ 20: קובלנה הוגשה כנגד ח"כ אבידר

קובלנה הוגשה לוועדת האתיקה כנגדו של ח"כ אלי אבידר – "לא ניתן לעמוד מנגד ולייתן לגיטימציה להתנהגותו הפסולה"

קובלנה הוגשה היום לוועדת האתיקה של הכנסת כנגדו של ח"כ אבידר. הקובלנה הוגשה בין השאר בעקבות ההקלטות שפורסמו בערוץ 20, בהם נשמע ח"כ אלי אבידר מתדרך את מפגיני השמאל ואומר להם "נעשה מזה רעש גדול שכל המדינה תהיה חסומה". בנוסף אומר אבידר למפגינים, כי אין להם מה לחשוש מקנסות בעקבות הסגר "מי שלא יהיה לו כסף לשלם 500 ש"ח, נעשה הדסטארט ונממן את זה".

בקובלנה גם מציינים את הערתו של אבידר לראש הממשלה במליאת הכנסת. אבידר קרא לעבר ראה"מ: "אנחנו נבוא אליך לבלפור".

"התנהגותו והתבטאויותיו של ח"כ אבידר המדיות השונות, באירוע האיומים במליאה וכעולה משיחת הטלפון כאמור, אינם עולים בקנה אחד עם חובותיו שעפ"י תקנון הכנסת, ומשקפים התנהגות שכל תכליתה לפעול לערעור השלטון ורמיסת הדמוקרטיה, בניסיון לכרסם במעמדו של רה"מ" כך כותבת מגישת הקובלה, ומציינת כי דברים אלו הינם "עילה ברורה להעמדתו לדין משמעתי לכל הפחות".

מתוך הקובלנה.

בנוסף מציינת עו"ד זהבה גור, שהגישה את הקובלנה, כי "מאחר ומאין מדובר בפעם הראשונה שח"כ אבידר נוהג כך, לא ניתן לעמוד מנגד וליתן לגיטימציה להתנהגותו הפסולה. ועל כן, מן הראוי להוקיע את מעשיו, להחמיר בעונשו, ולנקוט בצעדים הראויים".

בקובלנה מציינת גם עורכת הדין כי אין מדובר בהתבטאות פוליטית המצויה תחת חסינותו של חבר כנסת.

מתוך הקובלנה

 

It is not Android