No Tag To Print

צה"ל: עושים הכנות ללא נודע

בעקבות העלייה בתחלואה: עוצר יציאות לחיילים בצה"ל למשך חודש

הרמטכ"ל אביב כוכבי: ״מצב התחלואה במרחב האזרחי ובצה״ל מחייב אותנו לנקוט בסדרת פעולות להידוק והחמרת הנהלים בכל יחידות הצבא"

בהתאם להערכת המצב המתמשכת בצה"ל החליט היום (א'), הרמטכ"ל אביב כוכבי על עוצר יציאות למשך חודש החל מיום ג' למערך הלוחם ולחיילים בהכשרות.

בבסיסים הפתוחים, הונחו המשרתים לעבוד במשמרות תוך שמירה על קפסולות, ללא קיום מפגש ביניהן. כמו כן, חריגות יאושרו בסמכות מפקד בדרגת אלוף בלבד.

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אביב כוכבי בסיכום הערכת המצב: ״מצב התחלואה במרחב האזרחי ובצה״ל מחייב אותנו לנקוט בסדרת פעולות להידוק והחמרת הנהלים בכל יחידות הצבא".

עוד הוסיף כוכבי: "שמירת כשירותו של צה״ל היא משימה עליונה, וכפועל יוצא מכך, המאבק במגיפת הקורונה בתוך צה״ל הינו משימה מרכזית. עלינו לפעול מידית ובמלוא העוצמה לצמצום התחלואה בצה״ל פנימה".

אין אחדות
צילום: פלאש 90

הרמטכ"ל נימק את ההחלטה: "הדבר הכרחי משני היבטים- שימור הכשירות של הצבא למשימותיו הביטחוניות, והיכולת להמשיך בסיוע הנרחב שהצבא מספק למרחב האזרחי. רק מאמץ משותף של המדינה, צה״ל והאזרחים יביא לצמצום התחלואה".

לסיכום אמר: "חובה עלינו כצבא, מראשון החיילים ועד אחרון המפקדים, לשמש בימים אלה דוגמה, ולממש את יעודנו בעת הזאת, שמירה על ביטחון המדינה ושותפות מלאה במאבק בקורונה, תוך מתן סיוע נרחב וככל שידרש למדינת ישראל".

It is not Android