מתוך הודעת בנק ישראל:

“משבר הקורונה קטע את מגמת הצמיחה והמשק עבר להתכווצות. למעלה משליש מהמשק מושבת, הצריכה הפרטית נמוכה בכרבע ביחס לתקופה שטרם המשבר, וכמיליון עובדים, 24% מכח העבודה, תבעו דמי אבטלה. לפי הערכת חטיבת המחקר, התוצר התכווץ בכ-5% ברבעון הראשון (במונחים רבעוניים). על פי התחזית המקרו כלכלית של החטיבה, בהנחה שעיקר המגבלות הבריאותיות יוסרו בהדרגה עד סוף חודש יוני, צפויה צמיחה שלילית בשיעור של כ-5% ב-2020 ושיעור האבטלה יסתכם בכ-6% (ממוצע שנתי). תחילת ההתאוששות ברבעון השלישי תביא לצמיחה של כ-9% ב-2021, אולם שיעור האבטלה צפוי לרדת בהדרגה ורק לקראת סוף 2021 להתקרב לרמות הנמוכות ששררו ערב המשבר. יחס החוב לתוצר צפוי להגיע לכ-75% ב-2020. יודגש, כי אי הוודאות לגבי התחזית גבוהה במיוחד, לאור חוסר הבהירות לגבי משך המשבר ועומקו”.

“התוצר העולמי צפוי להתכווץ ב-2020 בשיעור משמעותי, והתפשטות המשבר הביאה לתגובת מדיניות עזה של הבנקים המרכזיים והממשלות. מחירי הסחורות צנחו בעשרות אחוזים. בסין מסתמנת התאוששות בפעילות הכלכלית. המשבר הביא לטלטלה בשוקי ההון בארץ ובעולם, תוך ירידות חדות בשערי המניות ועליה בתנודתיות ובסיכון. בישראל, העליה החדה בתשואות האג”ח הממשלתיות ובמרווחי האג”ח הקונצרניות נבלמה לאחר צעדי בנק ישראל ובלימת הפדיונות מקרנות הנאמנות.

“לאור עוצמת הפגיעה של המשבר בפעילות הכלכלית, הוועדה נוקטת במגוון כלים כדי להעמיק את מידת ההרחבה של המדיניות המוניטרית ולהבטיח את פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים. הוועדה תרחיב את השימוש בכלים הקיימים, כולל כלי הריבית, ותוכל להפעיל כלים נוספים, ככל שתעריך שהמשבר מתארך והדבר נדרש כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית, ולמתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה מהמשבר”.

“משבר הקורונה קטע את מגמת הצמיחה ובחודש מרץ המשק עבר להתכווצות. כמיליון עובדים תבעו דמי אבטלה במהלך מרץ (850 אלף יותר מאשר בפברואר), 90% מהם על בסיס יציאה לחל”ת, ומספר דורשי העבודה מהווה כ-24% מכח העבודה. ניתן להעריך שהצריכה פרטית נמוכה בכ-27% מרמתה טרום המשבר”.

“על פי התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר, בהנחה שלא תהיה החמרה נוספת במגבלות בישראל מעבר לאלה שהוטלו עד כה, ושעיקר המגבלות שחוסמות את הפעילות הכלכלית יוסרו בהדרגה עד לסוף חודש יוני, המשק צפוי להתכווץ בשיעור של 5.3% ב-2020. שיעור האבטלה צפוי לרדת בהדרגה ורק לקראת סוף 2021 לחזור לרמות הנמוכות ששררו ערב המשבר. הגירעון בתקציב הממשלה צפוי לעלות ב-2020 לשיעור של כ-11% מהתוצר, לאור התכנית התקציבית עליה הודיעה הממשלה לטיפול במשבר והירידה הצפויה בהכנסות בשל ההאטה בפעילות”

 

 

“ברחבי העולם נדבקו כבר למעלה ממיליון בני אדם בנגיף הקורונה ועשרות אלפים נפטרו, וקשה עדיין לאמוד את עוצמת הפגיעה הכלכלית. לפי הערכות הגופים הבינלאומיים התוצר העולמי צפוי להתכווץ ב-2020 בשיעור משמעותי וצפויה גם ירידה חדה מאוד בסחר העולמי”


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.