No Tag To Print

וויסאם חשלמון בית לחם הפרות סדר מחבלים פורעים

בעקבות ההמלצה להעמידו לדין: השר חיים כץ התפטר מתפקידו

השר הגיש מכתב הפטרות לראש הממשלה

השר חיים כץ כתב במכתב ההתפטרות: אדוני ראש הממשלה,  אני מודה לך שהענקת לי את הזכות לשרת את האוכלוסיות המוחלשות בישראל כשר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה להעמיד אותי לדין,  בנושא כה תקדימי ובגין: "עבירת סל" גורמת לי עוול קשה".

 

עוד כתב השר כץ במכתבו:  "הניסיון להטיל דופי בניקיון כפי, ו"להלביש" מניעים שאינם טהורים על פעילות שבלב מילוי תפקידי כשר וכחבר כנסת,  שבוצעה בתום לב מלא ובאמונה, כשליח ציבור- הוא חסר יסודי ונועד לכישלון".

 

"אף להבנתי לא חלה עלי חובה משפטית בעניין זה,  אני בוחר,  להודיעך על התפטרותי מתפקיד שר העבודה,  הרווחה והשירותים החברתיים" סיכם השר.

It is not Android