עיריית נשר מתנגדת לתיקון היתר הפליטה: בעירייה מתריעים כי תיקון היתר הפליטה של המפעל 'כרמל אולפינים' יעלה את מפלס זיהום האוויר.

עיריית נשר הגישה למשרד להגנת הסביבה את הערותיה לתיקוני היתר הפליטה של 'כרמל אולפינים'. העירייה דורשת לחייב את המפעל לעמוד בתנאי ההיתר שאושר ב-2016 לרבות עמידה בלו"ז המצוין בהיתר להקמת מתקנים מפחיתי פליטות. במכתב ששלח הבוקר למשרד להגנת הסביבה, מזהיר ראש העיר נשר, רועי לוי, כי אישור תיקון ההיתר למפעל יביא לפגיעה בבריאות הציבור.
לוי: "אנו דורשים לפתוח בהליכי בירור ואכיפה במקרים בהם 'כרמל אולפינים' לא עמדו בהיתר ולבטל לאלתר את ההקלות הניתנות למפעל המזהם".

עיריית נשר מתנגדת בתוקף לתיקון היתר הפליטה של מפעל 'כרמל אולפינים' ודורשת לבטל לאלתר את ההקלות הניתנות למפעל. העירייה הגישה הבוקר למשרד להגנת הסביבה את הערותיה לתיקוני היתר הפליטה של המפעל ודורשת לחייב את 'כרמל אולפינים' לעמוד בתנאי ההיתר שאושר ב-2016 לרבות עמידה בלו"ז המצוין בהיתר להקמת מתקנים מפחיתי פליטות. במכתב ששלח היום למשרד להגנת הסביבה, מזהיר ראש העיר נשר, רועי לוי, כי אישור תיקון ההיתר למפעל יביא לעלייה במפלס זיהום האוויר ולפגיעה בבריאות הציבור.

לוי: "תיקוני ההיתר כפי שפורסמו לציבור עומדים להעלות את ריכוזי המזהמים באוויר לעומת מה שהיה צפוי להיות בתקופת הזמן הנוכחית ועומדים עקב כך לפגוע בבריאותו של הציבור. לכל הדעות מגמה זו לא מתיישרת עם התחייבויות המשרד להגנת הסביבה בתוכנית הלאומית של מפרץ חיפה וההתחייבויות הבינלאומיות להפחתת פליטות (אמנת פריז). אנו דורשים לפתוח בהליכי בירור ואכיפה במקרים בהם 'כרמל אולפינים' לא עמדו בהיתר ולבטל לאלתר את ההקלות הניתנות למפעל המזהם".

יצוין כי היתר הפליטה ניתן ל'כרמל אולפינים' לפני שלוש שנים ובו דרישות רגולציה להפחתת פליטות והתקנת מתקני טיפול בגזי פליטה; כעבור 3 שנים בתיקוני ההיתר לשנת 2019 מבקשים במפעל לקבל אישור להארכת משך פליטות גבוהות עם פוטנציאל פגיעה בבריאות הציבור: פליטות NOx הגבוהות פי 2 ופליטות TOC גבוהות יותר ופליטות של CO פי 6.25 יותר ממה שהיה אמור להיפלט מאז הראשון לספטמבר 2017. בנוסף, המתקנים הפולטים פורמאלדהידים לא נדרשים לעמוד בהגדרות התקן הסביבתי T.A Luft 2002 לחומרים אורגנים מסוכנים אלא מקלים בהם.

במכתב ששלח הבוקר אל גורמי האכיפה במשרד להגנת הסביבה ביניהם: גיא לסט, מרכז תחום זיהום אוויר מתעשייה וממונה היתרי פליטה במשרד, ד"ר צור גלין, ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים, ד"ר לבנה קורדובה, ממונה על המערך הארצי לניטור אוויר, מירב שגיא יהודיין, המבקרת הפנימית של המשרד, ושלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה, כותב לוי: "קיימת תחושה קשה כי הגדרות היתר הפליטה משאירות את ההיתר פרוץ לאינטואיציה ומאפשרות דה-רגולציה על מפעל מזהם… אנחנו נוכחים כאן שוב כי תיקוני היתרי הפליטה אותם מבקש המשרד להנפיק לא עומדים בדרישה הבסיסית לטכנולוגיה מיטבית ולא מתיישרים על פי סטנדרטי פליטה המקובלים בעולם. התיקונים להיתר הפליטה שהמשרד מבקש לאשר כוללים "נרטיב תעשייתי" על חשבון איכות האוויר, בריאות האדם והסביבה".

במכתבו הדגיש לוי כי: "לא מתפקידו של המשרד להגנת הסביבה לאזן בין אינטרסים סביבתיים לאינטרסים 'זרים' כדוגמת דרישות 'כרמל אולפינים' לרפיון רגולטורי בהיתר, אלא להפך – מתפקידו של המשרד להביא את השיקולים הסביבתיים אל תוך תהליכי התעשייה על ידי ייעול והידוק תהליכי פיקוח ומתוך כוונה לשיפור ההגנה על בריאות האדם והסביבה".

תמונה של ראש העיר, רועי לוי (צילום: אסי פטוקה)

להישאר מעודכנים תמיד הצטרפו לקבוצות העידכונים של ערוץ 20 ב- whatsapp

אלדר ממן

אלדר ממן:עוד באותו נושא