No Tag To Print

צילום: נועם ריבקין פנטון פלאש 90

השרה גמליאל נלחמת בפסולת החקלאית ביהודה ושומרון

השרה לאיכות הסביבה תממן טיפול בפסולת חקלאית בהיקף של 682 אלף שקל במועצות אזוריות ביהודה ושומרון

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל תקצה 682 אלף ש״ח לביצוע פעילות לטיפול בפסולת חקלאית. כיום, רק חלק מהפסולת החקלאית זוכה לטיפול בצורה נאותה מבחינה סביבתית. חלק מהפסולת החקלאית – כולל פסולת חממות, גזם חקלאי, פסולת פלסטיק ופגרים – מסולקת להטמנה וחלקה אף מושלכת בשטחים פתוחים, תוך יצירת מפגעים וזיהום אוויר משריפות הפסולת.

המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות רבה בקידום פעולות לטיפול בפסולת, ובפרט טיפול בפסולת חקלאית על סוגיה השונים, תוך שיתוף פעולה עם המועצות האזוריות. במסגרת התמיכה יבוצעו תוכניות להקמה וליווי פתרונות בני-קיימא לפסולת חקלאית, שיאפשרו את עידוד המיחזור והשימוש החוזר, ובכך יתרמו לקידום הסביבה. מוצרי הלוואי בחקלאות הם ברובם חומרים הניתנים למיחזור, ועל כן ניתן להפוך אותם למשאב ולנצלם לשימוש מועיל לחקלאים ולסביבה, אם מבצעים את הטיפול הנכון מבחינה סביבתית.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל אמרה: "המשרד להגנת הסביבה רואה את החשיבות הרבה בקידום פעולות טיפול נאות בפסולת בכלל ופסולת חקלאית בפרט ואת הצורך בשיתוף הפעולה עם המועצות האזוריות להצלחת התהליך. כיום יש פסולת המושלכת בשטחים פתוחים ויוצרת מפגעים לתושבים, ואנחנו מבהירים כי לא נאפשר זאת ונדאג לאיכות חיים טובה יותר לציבור".

הגופים שיכולים להגיש בקשת תמיכה במסגרת קול קורא זה: מועצה אזורית גוש עציון, מועצה אזורית הר חברון, מועצה אזורית מגילות, מועצה אזורית מטה בנימין, מועצה אזורית ערבות הירדן, מועצה אזורית שומרון.

It is not Android