No Tag To Print

צילום: דוברות עיריית נשר

בנשר מלמדים על השלום

בעקבות חתימת ההסכם ההיסטורית עם איחוד האמירויות ובחריין, ראש העיר נשר, רועי לוי שיגר מכתב למנהלי בתי הספר בעיר בבקשה להעביר שיעור חינוכי בנושא כינון היחסים ההיסטורי והמשמעויות החשובות שלו עבור ישראל

בעקבות חתימת ההסכם ההיסטורית עם איחוד האמירויות ובחריין, ראש העיר נשר, רועי לוי שיגר מכתב למנהלי בתי הספר בעיר בבקשה להעביר שיעור חינוכי בנושא כינון היחסים ההיסטורי והמשמעויות החשובות שלו עבור ישראל

במכתב הדגיש ראש העיר כי מערכת החינוך בנשר מעלה על נס את נושא הסבלנות, החתירה לשלום התמידית שמאפיינת את העם היהודי ואת מדינת ישראל. התלמידים יחד עם מוריהם מקדישים זמן רב ללמידה של הסכמי שלום מכוננים בהיסטוריה הישראלית.

כך כתב במכתב: ״היום בשעה 19:00 בשעון ישראל, ייחתמו שני הסכמי שלום היסטוריים עם איחוד האמירויות ועם בחריין… יהיה זה נכון לעצור בימים אלו את הלמידה השוטפת בבתי הספר ולקיים שיעור על הסכם השלום ברבדיו השונים והשפעתו על מדינת ישראל".

בסוף דבריו ביקש ראש העיר להודות לכנסת ישראל, לממשלת ישראל ולעומד בראשה על החתירה המתמדת לשלום ולהפיכת הפסוק ״לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה״ למציאות עבור ילדי ישראל.