בנק ישראל חשף היום (ג') פרסום ראשוני מתוך הדוח לשנת 2018 בו המליץ על העלאת גיל הפרישה לנשים.

על פי דברי ההסבר, תוחלת החיים עלתה בשנים האחרונות ולכן בין 2004-2009 הועלה גיל הפרישה הסטטוטורי (לפי החוק). הדבר השפיע באופן ישיר על העלאת "גיל הפרישה האפקטיבי" – הגיל הממוצע בו בחרו עובדים לעזוב את שוק העבודה.

אולם לאחרונה נבלמה מגמת העלייה של גיל הפרישה האפקטיבי ולכן נבחנה האפשרות שהעלאת גיל הפרישה מיצתה את עצמה בקרב גברים בכל רמות ההשכלה ונשים בעלות השכלה על תיכונית.

ממצאי הניתוח בשלוש שיטות שונות מאשרים כי גיל הפרישה הסטטוטורי משמש סמן לתזמון הפרישה בפועל. כך בחרו נשים רבות להמשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה הסטטוטורי, לצבור זכויות פנסיוניות נוספות ולהגדיל את הכנסתן מעבודה. יחד עם זאת רבות פורשות בפועל בעיקר בגיל שבו החוק קובע כי הן יכולות למצות את זכויותיהן.

בהודעה שפרסם היום בנק ישראל נכתב כי "עקב הפער הניכר הקיים בישראל בין גילי הפרישה של הנשים לגילי הפרישה של הגברים, ועקב העובדה שהוא מתבטא גם בפער בגיל הפרישה האפקטיבי, העלאה נוספת של גיל הפרישה הסטטוטורי לנשים עשויה לתרום להגדלת החיסכון הפנסיוני של הנשים ולהגדלת רווחתן הכלכלית בעת הפרישה".