No Tag To Print

המחבל שביצע את הפיגוע הוא האני אבו סלאח, איש הזרוע הצבאית של חמאס ()

במח"ש מסתירים קלטת של הירי בסלומון טקה ז"ל?

במסגרת פעולות החקירה שנעשו, נתפסו מצלמות אבטחה אשר ממוקמות באיזור הכללי של אירוע הירי. הדבר הוביל לגל שמועות. במח"ש מכחישים שבידם קלטת.

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הבהירה היום (שני), כי אין בידה תיעוד ויזואלי של אירוע הירי בסלומון טקה ז"ל על ידי קצין המשטרה בקריית חיים.

ממח"ש נמסר: "בהתייחס לטענות שפורסמו שוב ושוב בימים האחרונים, כאילו בידי המחלקה לחקירות שוטרים מצוי תיעוד ויזואלי של אירוע הירי בסלמון טקה ז"ל, נבקש להבהיר כי מדובר בפרסומים שגויים. הודעה ברוח זו נמסרה ע"י מח"ש לבאי-כוחה של משפחתו.

לעניין זה נבהיר כי במסגרת פעולות החקירה שנעשו, נתפסו מצלמות אבטחה אשר ממוקמות באזור הכללי של אירוע הירי. ואולם, בניגוד לפרסומים השונים, לא נמצאה כל מצלמת אבטחה שכוונה במדויק לאזור התרחשות האירוע, כך שאין תיעוד של אירוע הירי עצמו. לא נמצא כל תיעוד ויזואלי של הירי גם במצלמות האחרות שנתפסו.

נזכיר, כי תיק החקירה מצוי בבחינה של פרקליטי מח"ש, וכל החלטה בתיק תתקבל אך ורק על בסיס חומר הראיות".

 

It is not Android