הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית שעלתה בשבוע האחרון לכותרות היא משל נאה למדינת ישראל, שתי הסערות שהתעוררו סביב אותו נשף סיום השנה, יכולים ללמד אותנו לא מעט על הרוח הנושבת באקדמיה הישראלית ובכלל במדינת ישראל.
הסערה הראשונה התעוררה סביב מחיצה קטנה בצידה של רחבת הריקודים אותה ביקשו להעמיד סטודנטיות דתיות כדי שיוכלו גם הן לרקוד מבלי שיצטרכו להתפשר על אורחות חייהן, אלא שמחיצה קטנה זאת עוררה את זעמם של החילונים-החרדים שהרימו קול צעקה מול המדרון החלקלק המסוכן, מול רצון להעמיד צלם בהיכל 'המחלל את אווירת הקודש הליבראלית' של נשף הסיום שהוא פסגת כל הפסגות של השנה וכי איך יוכלו הם לרקוד כשבחורות דתיות, אוי גיוועלד, לא יודעות מה טוב להן ורוקדות מבחירה מאחורי מחיצה?  לא יקום ולא יהיה במחוזותינו הכריעו כולם.
הסערה השנייה התעוררה היום סביב קביעת הנשף, בטעות, על יומו הראשון של הרמאדן. אחרי שאגודת הסטודנטים הוציאה פוסט התנצלות בפני 'קבוצת המיעוט' שנפגעה (שכבר הספיק להימחק), בו היא שוטחת את השתלשלות הדברים, מהטעות שהובילה לקביעת האירוע ביום זה ועד התלונות שהגיעו בעקבות הטעות, וכך בפוסט ארוך ומתרפס האגודה מתפתלת ונעה בחוסר נוחות ומתנצלת שוב ושוב על הפגיעה ברגשותיהם הדתיים של הסטודנטים המוסלמים.
פוסט מלא התפרסות. הפקולטה מודיעה על דחיית האירוע בגלל הרמדאן
פוסט מלא התפרסות. הפקולטה מודיעה על דחיית האירוע בגלל הרמדאן
אחרי כן הגיע גם ההסבר ש"לא היינו מוכנים לוותר בקלות על השתתפות הסטודנטים והסטודנטיות המוסלמים" ואחריו הגיעו הצעות התיקון השונות, מה לא היו מוכנים לשקול החילונים-החרדים, החל מהזזת שעת האירוע ועד הזזת האירוע תוך ספיגת עלות קנס של אלפי שקלים, אפילו הוצע סיוע והשתתפות באירוע אלטרנטיבי מקביל לטובתם.
מה לא היה שם? ביקורת על בחירותיהם האישיות, אזהרה ממדרונות חלקים, ואפילו לא הוצע לקיים הצבעה. וכך במקרה או שלא נוצרה לנגד עינינו תצוגת תכלית של מדינת ישראל וכמו במדינת ישראל לא הרי רגשות דתיים של יהודים כהרי רגשות דתיים של מוסלמים, את רגשותיהן של הסטודנטיות הדתיות אסור לכבד, אחרי המחיצה הקטנה שנעמיד הן עוד תעמידנה חומות, ואילו את רגשותיהם של הסטודנטים הדתיים חייבים לכבד, ובלבד שיהיו הם מוסלמים.
כמובן, הם לא הסתפקו בכך. אם מוחמד לא יבוא אל הנשף – נביא את הנשף למוחמד, נארגן לו הסעות, נזיז לו הרים ונרים לו גבעות, הכל נעשה בשביל מוחמד רק בחייאת שיבוא מוחמד ויסלח לנו מעומק הלב על הטעות כי מה לא עושים בשביל מוחמד? הוא הרי חלק מהפקולטה הליבראלית ומקבלת שלנו, רק שלהכניס לתוכה עוד מחיצה קטנה זה קצת צפוף.
20 News

20 News