מטען צינור הושלך במהלך הלילה האחרון על ידי מחבלים לעבר כוחותינו שפעלו בסמוך לכניסה לשכם, שבמרחב החטיבה המרחבית "שומרון".

באורח נס, לא נגרם נזק ואין נפגעים בקרב כוחותינו שפתחו בסריקות אחר חשודים.
ליעם גולן

ליעם גולן