No Tag To Print

MIDEAST ISRAEL EDUCATION
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

בכירים במשרד החינוך החרימו את ישיבת ההיערכות לפתיחת הלימודים

יו"ר ועדת החינוך אמר למנכ"ל משרד החינוך ולשר החינוך "למרות שבחרתם לא להגיע נמשיך לכבד אתכם".

יו"ר ועדת החינוך ח"כ רם שפע בפתיחת ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא היערכות מערת החינוך לשנת הלימודים תשפ"א אמר הבוקר כי "אני מניח שכולכם יודעים שקבענו ישיבה לפתיחת שנה שתתחיל בעוד פחות מחודש. השארנו מקום גם פיזי וגם כללי למנכ"ל משרד החינוך ולשר החינוך ואנחנו אומרים לכם שלמרות שבחרתם לא להגיע נמשיך לכבד אתכם".

עוד אמר יו"ר הוועדה "זה לא מוריד מהאחריות שלכם לתת תשובות לחברי הכנסת ולציבור כולו. בחרתם לשלוח מכתב עם דברים מאוד מאוד מסולפים. האמת היא, שפנינו אליכם כפי שקורה בכל שנה. אתם ביקשתם לדחות את הדיון ואנחנו נענינו לבקשתכם. ברור לנו שמערכת החינוך באתגר גדול ולכן דחינו. דחינו ליום שני ואח"כ ליום רביעי בשעה 09:00 באישור של הגורמים הבכירים ביותר בלשכת המנכל והשר כיוון שזאת השעה שהתאימה לכם. השר בחר להודיע לנו אתמול שהוא לא בא. אנחנו מכבדים את הכנסת ואת כבודו של הציבור כי בעיניי אין לכם זכות לא לתת תשובות לציבור. גם אם אין לכם את כל התשובות, אני בטוח שהציבור מבין. אם עדיין לא יודעים איך מצילים את תוכנית קרב או תוכנית הילה, אתם הייתם צריכים להגיע לפה. גם אם אין תשובות צריך להתייצב ולהגיד זאת".