הרב אריה נתנאל ליפו ,רב קהילת 'אור ישראל' בהוד השרון הגיע עם קבוצת מתפללים להר הבית, כששאל האם יורשה לו

לתקוע בשופר חש השפלה מצד השוטרים שבתמורה נתנו לו צו הרחקה מההר. בתגובה למקרה שולח היום הרב מכתב

לשר לביטחון הפנים גלעד ארדן:

"כבוד השר היקר לנו מאד.

למרות הברכות ובהמשך להתכתבות ביננו ערב ראש השנה

אני מעדכן
לצערי קבלנו הרחקה מהר הבית.
בגלל שבקשנו לתקוע בשופר בהר הבית.

שעה וחצי מהחג עמדתי ובכיתי.. מהכאב שיהודי במדינה שלו צריך לעבור השפלה.
ולהרגיש פושע על שהוא מבקש לקיים את מצוות החג שלו.
ה' הוא המלך והוא מצווה אותנו בראש השנה להמליך אותו בתקיעת השופר.
בכל העולם.
ובעיקר להמליך את המלך בארמון.
ככתוב ימלוך ה' לעולם אלוהיך ציון.
מלוך על כל העולם כולו בכבודך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר מקדשך.
אנו הבנים היקרים שלו כואב לנו שלמלך אין בית.
ואנו מבקשים לתקוע בשופר כדי להמליך אותו בארמון שלו.
אנחנו במדינה יהודית
לא בשלטון הבריטים.
למה אפשר לכבד את החגים של המוסלמים.
למה אפשר להם להשתחוות ולהתפלל בכל מקום כולל ליד שער הרחמים.
אבל יהודי הוא סוג ג'
הוא פחות
לא יכולים לאפשר לנו לקיים את מצוות החג שלנו.
מלב טהור…
זה כואב
ולא יכול להמשיך ככה יותר
אנו תפילה שיעשו השינויים בתקנות ואם צריך בחקיקה.
ויוגדר הר הבית מקום קדוש גם ליהדות!

ערך חופש הפולחן הינו יסוד בזכויות האדם ובמגילת העצמאות.

העם היהודי מסר נפשו לקיים את מצוות ה' בתנאים בלתי אפשריים.
כולל תחת שלטונות אכזריים כמו בזמן האנקוויזציה, או בשאר הגלויות אפילו בגטאות ובמחנות מסרו נפשם יהודים לתקוע בשופר. ולקיים את מצוות החג תוך סיכון חייהם לעיתים.
כנ"ל תחת השלטון הקומוניסטי.
כמובן בתקופת המנדט הבריטי עמדו לנו גיבורים לוחמי וחולמי חרות ישראל. מהאצ"ל מהלח"י ומברית החשמונאים ותקעו בשופר בכותל.
למרות החשש שיעצרו על ידי הבריטים.
אבל האם יתכן שבמדינת ישראל הריבונית מדינות של העם היהודי.
יהודי מושפל ומורחק מהמקום הקדוש לו ביותר.
כיוון שביקש לקיים את מצוות האל ולתקוע בשופר במקום המקודש ביותר לעם ישראל.

עד מתי?!
די להשפלה. די להתיחסות לחגי ישראל ומצוותיו כדבר זניח.
בעוד המוסלמים מקבלים את כל חופש הפולחן. כולל השתלטות על מתחמים חדשים בהר כמו אזור שער הרחמים.

נא לוודא כי שרשרת הפיקוד מפנימה כי אין למנוע מאדם לקיים את מצוות אלוקיו.
גם לא במקום המקודש ביותר לעם ישראל.
שנה טובה
בכאב ודמע
הרב אריה נתנאל ליפו
רב הקהילת אור ישראל
בהוד השרון.

נ.ב. כואב לי שנפרדתי בחג מקהילתי היקרה כדי לזכות לעלות להר השם כנציג שלהם.
ולהמליך את מלך מלכי המלכים בארמונו.

ובסוף מצאתי עצמי עומד ובוכה מושפל. מגורש ממחמד עיננו בעוון שנשאתי עימי שופר בעליה להר.

אבקש מכבודו לשים סוף לבזיון קודשי ישראל.
וכן להורות לנוגעים בדבר לאפשר לנו להמשיך ולפקוד את הר בית השם בגאון.

להיות עם חופשי להיות יהודי גאה ובן חורין בארצנו ארץ ציון וירושלים"!

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20:עוד באותו נושא