No Tag To Print

קורונה
תפילה מעוצבת ומתורגמת לערבית שנשלחה לילדים יהודיים במדינות ערב. צילום: יד לאחים

ב'יד לאחים' מנצלים את הקורונה לחיבור בין יהודים אובדים לאביהם שבשמיים

ארגון 'יד לאחים' מגביר בימים אלו את פעילותו עם יהודים הנמצאים במדינות ערב

עשרות מיליוני בני אדם נמצאים בבידוד ברחבי העולם בשל נגיף הקורונה, וביניהם מטבע הדברים ישנם גם מיליונים רבים במדינות ערביות ומוסלמיות. איראן מהווה את מוקד ההתפרצות העיקרי במדינות האלו וייבאה את הקורונה לכל שכנותיה ולמדינות אחרות שיש להן מגע עמה ובראשן עיראק, סוריה, פקיסטן, טורקיה ולבנון.

גם בארץ, בערים וכפרים ערביים ביהודה ושומרון התפרצה הקורונה, ותושבים רבים נמצאים בהסגר. מאות יהודים שמתגוררים באותן מדינות ובאותם ערים נמצאים גם הם בבידוד ומשוועים לעזרה ולמי שינסוך בהם בטחון.

מי שנכנסה לתמונה ומנסה להיות להם לעזר, היא 'מחלקת שורשים' של יד לאחים, שהציבור נחשף בשנה האחרונה לחלק קטן מפעילותה בקרב יהודים, בני דור ראשון, שני, שלישי ורביעי להתבוללות הנמצאים בערים ובמדינות מוסלמיות. בשנה האחרונה עומד הארגון בקשר עם כ-400 יהודים המתגוררים כאנוסים באותם מקומות.

אנשי המחלקה מתוגברים בימים אלו בידי אנשי מחלקת הבטחון של יד לאחים שפעילות החילוץ שלהם ירדה בהיקפה בשל מורכבות בירוקרטית במעבר בין ישראל לאזורים ערביים ביהודה ושומרון,שנגרמה בשל הקורונה שהתפרצה גם באזורים אלו.

זרוע אחת של הפעילות מתמקדת בהגברת שיעורי התורה והלימוד בחברותא ברשת עם אותם יהודים, תוך הגברת הבטחון שלהם בה' יתברך בתקופה סוערת זו, וחלק אחר מתמקד בילדים של אותם יהודים. כך למשל, נשלחו היום תפילות מתורגמות לערבית המעוצבות בהתאם לילדים. ביניהן ניתן למצוא את "שמע ישראל" ו"מודה אני".

ביד לאחים אומרים: "בתקופה קשה לעם ישראל ולעולם כולו, צריך להתחזק בתפילה. יהודים ברחבי העולם במדינות ערביות שחוששים לחלות בנגיף הקורונה, מרגישים בודדים פי כמה וכמה – מאחר שבנוסף לפחד שיש לכולם, הם גם חוששים שיגלו את זהותם ואת שורשיהם. אנו נמצאים איתם בקשר מתמיד, במטרה לחזק אותם ולהראות להם שיש יהודים שחושבים עליהם ודואגים לשלומם גם אם זה במרחק אלפי קילומטרים. אנו עושים הכל כדי לעזור להם ומתפללים יחד איתם לבריאות איתנה ולרפואה".

 

It is not Android