No Tag To Print

בחסות המנהל האזרחי: כך ערבים משתלטים על אדמות מדינה

תושבי הכפר השיתופי שקד בצפון השומרון, שכבר רכשו בתים, אינם יכולים לאכלס אותם. הסיבה: הכפר שהכיל בתים ספורים בשנת 67 התרחב לאורך השנים ופלש לאדמות מדינה

מעל שנתיים נאלצים  תושבי הכפר השיתופי שקד, בצפון השומרון להתמודד עם מחדל ביטחוני שנגרם בעקבות השתלטויות ערביות על שטחי מדינה. גדר הביטחון של הישוב לא נבנית ובתים חדשים אינם מקבלים היתר לאכלוס בעקבות עיכוב ממשי שגורם המנהל האזרחי.

תושבי הכפר השיתופי שקד בצפון השומרון, שכבר רכשו בתים, אינם יכולים לאכלס אותם עד לסיום הקמת תשתיות הכרחיות.  מתקן סליקת ביוב שהיה אמור להיבנות בשטחי הישוב מעוכב. המנהל האזרחי שהיה אמור לפנות השתלטויות חקלאיות של ערבים מכפר סמוך מעכב את הפינוי ובכך גורם לעיכוב באכלוס הבתים.

מה שמעכב את הקמתה של תשתית סליקת הביוב, זה שתושבי הכפר  הסמוך, "דאער אל מאלק" פלשו לשטחים והחלו לעבד אותם. הכפר שהכיל בתים ספורים בשנת 67 התרחב לאורך השנים ופלש לאדמות מדינה, בהן אדמות תב"ע מאושרות של הישוב שקד.

הכתבה המלאה:

אכלוסה של השכונה החדשה מתעכב, והתושבים שלא נמצאים בבתים, ממשיכים לשלם משכנתאות על הבתים שבנו.

המנהל האזרחי שאמור היה לפנות את הפלישה הלא חוקית של הערבים, לא עושה זאת. פסיקת בג"ץ מלפני שנתיים, שמחייבת את פינוי הערבים מהמקום, גם היא לא עזרה.  המנהל הציע להזיז את מיקומו של מתקן הביוב במטרים ספורים, דבר שלא ניתן לקיים בשל השתלטות חקלאית של ערבים.

תגובת היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים: "יחידת הפיקוח במנהל האזרחי מבצעת פעילויות אכיפה כנגד עבירות בתחום התכנון והבניה, זאת כחלק מחובתה לשמור על הסדר הציבורי ועל שלטון החוק. פעילויות האכיפה מבוצעות בהתאם לסמכויות ולנהלים, וכן בכפוף לסדרי העדיפויות ולשיקולים המבצעיים".

"באשר למקרה המצויין בפנייתך בישוב שקד, נדגיש כי נמסרו במקום מספר צווי סילוק פלישה, ולאחריהם הוגשו עררים על ידי תושבי האזור, במסגרתם הועלו טענות שונות כנגד הצווים. עררים אלו נבחנים בימים אלו על ידי ועדת העררים. באשר ליישוב לשם, המקרה המדובר מוכר לגורמי האכיפה במנהל האזרחי. האכיפה במקום תתבצע בהתאם לסמכויות ולנהלים, וכן בכפוף לסדרי העדיפויות ולשיקולים המבצעיים".

It is not Android