No Tag To Print

Christos S / Shutterstock

בחירות בארה"ב | מי ניצח בעימות?

12 ימים לבחירות ועד עתה כ-50 מיליון אנשים, ממשו את זכותם ויצאו להצביע בבחירות המקדימות, הלילה נערך העימות האחרון, ברשתות יש מנצח אחד

הלילה התקיים העימות האחרון בין המועמדים לנשיאות ארצות הברית בעיר נאשוויל שבמדינת טנסי. הוועדה לעימותים נשיאותיים דרשה כי המועמדים יבצעו בדיקת קורונה לפני העימות, הנשיא טראמפ נבדק על סיפון המטוס Air Force One בדרכו לעימות ונמצא שלילי לנגיף, המועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן נבדק בבוקר העימות ואף הוא נמצא שלילי.

לאורך כל העימות הנשיא טראמפ, נראה נינוח, ממוקד והישיר מבט למראיינת ולמצלמה, כשמידי פעם הוא מביט לכיוונו של גו' ביידן ואף פונה אליו מספר פעמים לא מועט בשמו הפרטי, בעוד שגו' ביידן בניגוד לעימות הראשון הביט לעבר הנשיא טראמפ, אך גם משפיל לא פעם ולאורך זמן לכיוון הפודיום שלו ונדמה שהוא קורא מתוך טקסט שהודפס עבורו.

העימות התנהל באופן שונה מהעימות הראשון, מצד המראיינת וגם מצד המועמדים, שני המועמדים יותר מאופקים, גם אם מידי פעם הם התפרצו לדברי המראיינת ולדברי אחד של השני.

אנו במרחק של 12 ימים מיום הבחירות ועד עתה כ 50 מיליון אנשים, ממשו את זכותם ויצאו להצביע בבחירות המקדימות.

על פי הסקרים שהתפרסמו ברשתות לאחר העימות, זכה טראמפ לתמיכה רחבה מאוד בין השאר בסקר שזכה ללא פחות מ-205,572 הצבעות עד כה:

גם סקרים אחרים שנעשו ע"י Las Vegas Review-Journal, The Daily Wire, CBS4 Indy ועוד, הראו על ניצחון מוחץ לנשיא טראמפ בעימות הלילה.

הנשיא ללא ספק ניצח את העימות, הוא היה במיטבו, מוכן, רהוט, ממלכתי ונשיאותי ודרש מביידן תשובות, גו' ביידן נראה מצחקק ומתגונן לא פעם, לא היו לו נקודות שפל משמעותיות והוא עמד ברף הנמוך שהוצב לו מלכתחילה.

פורמט העימות היה נכון והוכיח את עצמו ונדמה ששני המועמדים הרוויחו מהכלל החדש של השתקת הרמקול, הבוחרים שצפו בעימות הרוויחו מהעימות הזה, כי הם זכו לשמוע את העמדות של שני המועמדים בדרך כלל באופן ברור וללא הפרעות, גם נראה, שכל צד חיזק את בסיס המצביעים שלו.

המראיינת סיימה: "תודה על עימות פנטסטי, צאו להצביע ב 3 לנובמבר".

It is not Android