No Tag To Print

בזמן שאתם בסגר: השתוללות, עימותים ותקיפות שוטרים בבלפור

אלפי אנשי שמאל מפגינים כעת בבלפור. הקהל מצטופף בניגוד להנחיות, רבים מהמפגינים לא עוטים מסיכות. עימותים קשים התפתחו בין מפגינים לשוטרים, לאחר שהמשטרה החלה לאכוף את הנחיות הקורונה ולקנוס מפגינים שלא שומרים מרחק או לא עוטים מסיכות.

 

 

צילום סרטונים: מוטי קסטל

משטרת ישראל כרזה פעמים רבות למפגינים מספר פעמים וביקשה להישמע להנחיות, והזהירה כי תחל באכיפת הנחיות הקורונה. הקהל הגיב בקריאות בוז, ולאחר מכן התפתחו עימותים עם שוטרים שניסו לפעול לאכיפת הנחיות הקורונה.

מפגינים דחפו שוטרים, וקראו לעבריהם קריאות גנאי קשות. מספר בלשים בלבוש אזרחי שנקלעו לתוך ההמון הוקפו על ידי עשרות מפגינים שקראו לעבריהם קריאות רבות. בין הקריאות לשוטרים: "רוצחים", "קלגסים", "גסטאפו" ו"פושעים".

It is not Android