דובר צה"ל מסר עדכון להנחיות פיקוד העורף.
באזורים: עוטף עזה, מערב לכיש, מערב הנגב, לכיש, מרכז הנגב, דרום השפלה, השפלה: לא תתקיימנה פעילויות חינוכיות ואין לצאת לעבודה שאינה חיונית, מותרת התקהלות עד 100 איש בשטח סגור בלבד.

באזורים דן וירקון: לא תתקיימנה פעילויות חינוכיות ואין לצאת לעבודה שאינה חיונית, מותרת התקהלות עד 300 איש בשטח סגור בלבד.

עיריית הרצליה פתחה את כל המקלאים הציבוריים. העירייה מוסרת כי היא קשובה להנחיות פיקוד העורף ובשלב זה מתקיימים הלימודים בעיר. כל הטיולים כמובן בוטלו. ראש העיר משה פדלון מסר כי העירייה וכל הגורמים המקצועיים ערוכים גם למצב חרום וכי הערכות המצב בשלב זה משתנות על פי השטח. אנו קוראים לתושבים להיות קשובים לכלי התקשורת.

עיריית פתח תקוה הודיעה כי בעקבות המצב הבטחוני במדינה מוסדות החינוך בעיר לא יפעלו כולל גני ילדים וחינוך מיוחד וכולל מוסדות חינוך הפרטיים והמוכר שאינו רשמי. כל הטיולים במוסדות החינוך מבוטלים. טיולים שכבר נמצאים בשטח קבלו הנחייה לחזור לעיר.

עיריית רעננה פתחה את כל המקלטים הציבוריים. העירייה קשובה להנחיות פיקוד העורף ובשלב זה הלימודים בעיר מתקיימים כסדרם. כל הפעילויות מחוץ לבתי הספר בוטלו. ראש העיר חיים ברוידא קיים הבוקר הערכת מצב ומסר כי העירייה וכל הגורמים המקצועיים ערוכים למתן מענה במצב חרום. אנו קוראים לתושבים לעקוב אחר העדכונים ולהיות קשובים להנחיות פיקוד העורף.
אלדר ממן

אלדר ממן