No Tag To Print

מטוס אל על, ארכיון.

בוטלה לכם החופשה בקיץ? אל-על תחזיר כסף לנוסעים

חברות התעופה יחזירו כספים בשל משבר הקורונה, אל על תחזיר לציבור יותר ממיליארד שקל.

חברות התעופה ובראשן אל על יחויבו להחזיר לנוסעים שטיסתם בוטלה בשל משבר הקורונה את כספם כעד 1 באוקטובר. זאת, בשל מהלך שהוביל שר הכלכלה עמיר פרץ, בתמיכת שר המשפטים ניסנקורן. השניים סיכמו זאת עם שרת התחבורה רגב.

 על פי המתווה, אחד באוקטובר הוא התאריך האחרון להחזרת הכספים. חברות שלא יוכיחו ירידה של לפחות 70% בהכנסות יצטרכו להחזיר את הכסף באופן מיידי. בשל ההחלטה, אל על תיאלץ להחזיר לציבור יותר ממיליארד שקלים. אם ייכנס לחברה משקיע, או שהיא תונפק לפני 1 באוקטובר, היא תצטרך להשיב את הכסף מייד.
כזכור, לפני שלושה שבועות ועד עובדי המנהלה וועד עובדי התחזוקה באל על חתמו על ההסכם החדש עם ההנהלה בחסות ההסתדרות, שבמסגרתו יפוטרו 1,500 עובדים. זאת, לאחר שדירקטוריון החברה הגיע למתווה, לפיו המדינה תלאים את החברה. שווי ההתייעלות יעמוד על 260 מיליון דולרים בשנה.