No Tag To Print

בהלת הקורונה: אזהרה למי שביקר במערת המכפלה

ביום חמישי י"ח בשבט 13.2 ביקרו הקוריאנים שנתגלו כחולי קורונה

ע"פ הודעת משרד הבריאות שהופצה היום, ביקרו במערת המכפלה תיירים מדרום קוריאה הנושאים את נגיף הקורונה ביום חמישי י"ח בשבט 13.2.

משחזור המצלמות עולה כי הקבוצה נכנסה אל איזור התפילה היהודי סביב השעה 09:30, שהתה במקום במשך כרבע שעה, יצאה ונכנסה לביקור נוסף באיזור התפילה המוסלמי.
בסך הכל שהתה הקבוצה במתחם מערת המכפלה כ-45 דק', מתוכם כ-15 דק' באיזור התפילה היהודי.

במידה וביקרתם בזמן הזה במערת המכפלה או במידה וחליתם לאחר ביקור כזה, יש לפעול ע"פ הנחיות משרד הבריאות.

ממנהלת מערת המכפלה נמסר כי לעת עתה לא ידוע לנו על מבקרים ומתפללים שנדבקו בנגיף, "נמשיך לפעול ע"פ הנחיות משרד הבריאות. מערת המכפלה פתוחה כרגיל, ניתן להגיע ללא כל חשש".