השבוע דווח בחדשות 10 כי במסגרת הדיונים על חוק התגברות הציע ראש הממשלה בנימין נתניהו פשרה במסגרתה בג"ץ יכול לפסול חוקים בהרכב של תשעה שופטים. בעקבות כך, ערכה 'התנועה למשילות ודמוקרטיה' בדיקה שהעלתה כי רוב מוחלט מהחוקים שפסל בג"ץ נפסלו בהרכב של תשעה שופטים ויותר ובתמימות דעים.

התנועה למשילות ודמוקרטיה

כך למשל, בעתירות נגד חוקי המסתננים שנפסלו שלוש פעמים ישבו בהרכב 9 שופטים. הרכב זהה אף פסל את חוקי הגיוס שחוקקו שתי הכנסות האחרונות. גם סעיף הפיצויים בחוק החרם נגד ישראל, חוק טל לפטור מגיוס בני ישיבות, וחוק ערוץ 7 נפסלו בהרכב של תשעה שופטים. חלק מהחוקים נפסלו פה אחד כמו חוק המסתננים הראשון, חוק החרם וחוק ערוץ 7. גם חוקים אחרים נפלו ברוב מובהק, של שמונה ושבעה שופטים מהרכב של תשעה.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה אומרים כי אם הכנסת רוצה לתת לבג"ץ סמכות לפסול חוק, היא צריכה להינתן אך ורק להרכב מלא של 15 שופטי בג"ץ שיכריעו פה אחד.

 

 

התנועה למשילות ודמוקרטיה

 

 

עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה מסביר כי "קביעה בעניין פסילת חוקים היא קביעה ערכית, שעוסקת בשאלות כמו 'תכלית ראויה' או מאזנת בין ערכי יסוד חשובים ומוסכמים כמו כבוד האדם וביטחון המדינה או ערכי הלאום. בשאלות הללו אין לשופטים כל יתרון על אדם אחר. אם בכל זאת מעוניינים בכנסת לאפשר לבית המשפט במקרים חריגים וקיצוניים לבטל חוקים, הדבר חייב להישמר למקרים בהם "דגל שחור מתנוסס מעל החוק, וקביעה שכזו ראוי שתיעשה רק כאשר כלל שופטי בית המשפט העליון, פה אחד, סבורים שהחוק פסול. אם הדבר שנוי במחלוקת ערכית, אין מקום לקבל את עמדת שופטי בית המשפט העליון יותר מעמדת נבחרי הציבור בכנסת".

נשיאת ביהמ"ש העליון אסתר חיות. צילום: יונתן סינדל, פלאש 90