בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ דן היום (ב') בשאלה האם יש מקום להשוות את שיעור מס הקנייה המושת על טבק לגלגול לשיעור מס הקנייה המושת על סיגריות, בעקבות עתירת עמותת 'המיזם הרב מגזרי למיגור העישון' והאגודה למלחמה בסרטן ישראל נגד משרדי האוצר והבריאות ונג דחברת 'דובק'.

טבק לגלגול כיום עולה בין 35 ש"ח ל- 52 ש"ח, תלוי בגודל החפיסה – 30, 40, 50 גרם, ובמותג. המס כיום על טבק לגלגול הוא 35.5% ועל סיגריות המס הוא 80%. במידה וישווה המס, המחיר של טבק לגלגול יעלה ב- 25 עד 50 ש"ח לחפיסה. הווה אומר בין 62 ל- 105 ש"ח.

השופטת דפנה ברק-ארז הסבירה כי "בהתאם לעמדתם של גורמי המקצוע במשרד הבריאות, סיגריות מגולגלות וסיגריות מוכנות הן אותו מוצר מן הבחינה הפונקציונלית" ולכן, "תהא אשר תהא עמדתם של השרים באשר לשיעור המס המתאים ביחס אליהם – ההבחנה בין מוצרים אלה, באופן שמשליך על הכוונת התנהגויות שיש להן השפעה על הבריאות, אינה יכולה להיקבע ללא כל טעם".

"אנו מורים אפוא על מתן צו מוחלט המורה לשר האוצר להפעיל את סמכותו לפי חוק מס קניה ולהטיל באופן מיידי מסי קניה שווים על מוצרי טבק לגלגול ועל סיגריות רגילות", קבעו לבסוף השופטים פה-אחד.