בדיון בעתירה שהגישו עמותת "אבות גאים" וסוכנות לפונדקאות בינ"ל, קבע היום בית המשפט העליון כי יש לאפשר לזוגות בני אותו המין ולגברים יחידים גישה להסדר פונדקאות בישראל

בנוסף, בית המשפט עמד על כך שצמצום זכות הגישה בישראל להסדר הפונדקאות באופן המדיר ממנו אוכלוסיות של גברים יחידים וזוגות בני אותו מין אף שיש ביכולתם לקיים זיקה גנטית ליילוד, פוגע בזכויות החוקתיות לשוויון ולהורות. בית המשפט קבע כי "החרגתה הגורפת של קבוצת הגברים ההומוסקסואלים מתחולתו של הסדר הפונדקאות נחזית כהפליה 'חשודה', המייחסת מעמד נחות לקבוצה זו, ובכך גלומה פגיעה נוספת, קשה ומשפילה בכבוד האדם על בסיס מגדר או נטייה מינית".

הנשיאה חיות. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

והוסיף כי ניתן למצוא דרכים אחרות אשר יגשימו את תכליות החוק, ובכלל זה הגנה על כבודן ושלומן של הנשים הפונדקאיות, באופן שלא יוביל להפלייתם של גברים יחידים וזוגות בני אותו מין. השופטים קבעו כי פגיעתו של החוק בזכות להורות ובזכות לשוויון היא משמעותית ונזקה רב, ולעומת זאת התועלת השולית הנובעת מהפעלת ההסדר במתכונתו הנוכחית מסתכמת בהקטנת הביקוש להסדרים כאמור וניתן להשיג אותה בדרכים נוספות.

ממפלגת נעם נמסר: "לצערנו החלטת בג"צ מהיום אינה מפתיעה. בשנים האחרונות אנחנו נחשפים יותר ויותר להשלטת הפוסט מורנה על המדינה על ידי בג"ץ. כל פסיקה כזו רק מחזקת את דעתנו להמשיך להילחם על הנורמליות של המדינה ועל צביונה היהודי".


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.