No Tag To Print

גדי קינדה. צילום: מ.ס אשדוד

בבתי-הסוהר התייצבו להצביע בבחירות לכנסת

58 קלפיות ב-28 בתי סוהר ברחבי הארץ יעמדו לרשות האסירים שיוכלו להצביע עד השעה 20:00

גם בבתי הסוהר התייצבו היום (שלישי) האסירים כדי להצביע בבחירות לכנסת.  58 קלפיות נפתחו בשעה 08:30 ב- 28 בתי סוהר ברחבי הארץ. לפי שירות בתי הסוהר: פוטנציאל המצביעים בקרב האסירים עומד על כ-8,000.
סטטוס אחוזי הצבעה נכון לשעה 12:15 ברמה ארצית עמד על כ – 50%, והקלפיות בבתי-הסוהר ייסגרו בשעה 20:00.