No Tag To Print

.
Photo by Flash90

באילו תנאים יכולו להגיע אלפי סטודנטים ותלמידי ישיבות לישראל?

פרופסור גמזו ומשרד הבריאות אישרו את כניסתם של אלפי תלמדי ישיבות וסטודנטים לישראל

מנהל ״מגן ישראל״ פרופ׳ רוני גמזו קיים אתמול דיונים עם הגורמים הרלוונטיים על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית על ההחלטה לאשר כניסתם לישראל של 17,000 סטודנטים ותלמידי ישיבות , המגיעים לישראל לתקופה ממושכת, בחודשים הקרובים.

הדיונים התקיימו עם יו"ר הסוכנות היהודית יצחק הרצוג, , ראש רשות האוכלוסין פרופסור שלמה מור יוסף, ד״ר אשי שלמון ממשרד הבריאות ונציגי המל״ג.

על פי הנתונים שהוצגו בפגישה מדובר בהגעה של עד כ-2,000 סטודנטים ללימודים באוניברסיטאות, עד כ-12,000 תלמידי ישיבות, עד כ-5,000 משתתפים בפרויקט מסע, כ-500 משתתפים בפרויקט נעל״ה וכ-1500 במוסדות פרטיים..

לא ניתן להעריך כרגע כיצד תתפרס הגעתם, אבל ברור שהגעתם לא צפוייה להיות מיידית ולא בבת אחת , אלא פיזור על פני השנה, תלוי בתוכנית אליו הם שייכים.

תלמידי ישיבות, אילוסטרציה. Photo by FLASH90

ההחלטה היא לאשר לתלמידי הישיבות והסטודנטים הגעה וכניסה לארץ אך ורק למוסדות שאושרו על ידי משרד הבריאות ושמתחייבים לעמוד בתנאי בידוד של שבועיים בקפסולות של עד 6 אנשים.
עד כה אושרו 31 מוסדות מתוך 183 שהגישו.

משרד הבריאות מקפיד ויקפיד על קיום תנאים במוסדות המאפשרים בידוד ומחייב את מנהלי המוסדות להתחייב לכך, הפרת התנאים היא הפרה של תנאי השהיה בארץ על כל המשתמע מכך, הן כלפי התלמיד והן כלפי המוסד .

על מנת לוודא שלא תהיה חריגה באף מוסד הנחה פרופ' גנזו אתמול את אנשי משרד הבריאות לנהל פיקוח ובקרה קבועים. לצורך משימה זה יגויסו פקחים יעודיים.

פרופ גמזו הדגיש כי בתקופה מורכבת זו יש לאזן בין שמירה על בריאות הציבור לבין שמירה על הערכים של המדינה והקשר עם יהדות העולם .