No Tag To Print

קורונה

ארדן על חוות הדעת נגד הצבת מצלמות בקלפיות: שגיאה חמורה

"הקלפי הוא מרחב ציבורי, מאיפה ההמצאה הזו שיש שם פרטיות?"

השר ארדן התייחס בראיון לנחמה דואק ועו"ד יוסי לאור מכלוף ברדיו 90FM על חוות הדעת של משרד המשפטים לשופט מלצר יו"ר וועדת הבחירות שלא לאשר לליכוד להתקין מצלמות בקלפיות ביום הבחירות:

"המשרד לבטחון הפנים פועל מול הרשויות המקומיות כדי להתקין מצלמות במרחבים הציבוריים בכל מדינת ישראל והצילומים מועברים למוקדים העירוניים ועכשיו אנחנו גם פועלים לחבר את זה מהמוקדים העירוניים לתחנות המשטרה, וזה מעבר לפייסבוק וגוגל שמחתימים כל משתמש על חוזה שמאפשר להם לעשות הכל בתוך הבתים הפרטיים של המשתמשים ומשרד המשפטים לא פעל לעצור את זה מעולם.

הקלפי הוא מרחב ציבורי, בתוך בתי ספר שמצולמים ממילא. מאיפה ההמצאה הזו שיש שם פרטיות? כמובן לא מדובר על צילום מאחורי הפרגוד, אבל למה שחברי ועדת קלפי או ועדת הבחירות לא יוכלו לראות מי האנשים שבאו עם תעודת זהות ושמישהו לא החליף תעודת זהות עם אחר או זייף. איפה נשמע שיש פרטיות במרחב הציבורי במדינה כלשהי? אנחנו עובדים על עצמנו?

אני חבר בהנהגת הליכוד, וכחבר ליכוד, אנחנו רוצים להשקיע את כספנו לוודא שבמקומות מסויימים לא יהיו זיופים. אם המפלגות הערביות רוצות לשים מצלמות בקלפי בהתנחלויות או במגזר החרדי- שישימו. אף אחד שלא ימנע מאף אחד. מאיפה ההתנגדות לשים מצלמות במרחב הציבורי שגם ככה מצולם מכל הכיוונים? כל אחד יכול לעמוד בכניסה לבית הספר ולצלם כל אחד שנכנס, ואף אחד לא יכול למנוע את זה ממנו. מאיפה ההמצאה הזו בכלל?

אני חושב שיש כאן שגיאה חמורה של משרד המשפטים. יש פה רצון למנוע זיופים ולייצר שקיפות. כמובן שלא יהיה צילום מאחורי הפרגוד כי שם זה יפגע בחשאיות ההצבעה. יש כאן אינטרס ציבורי, ואם משרד המשפטים לא רוצה שהמפלגות יתקינו, אז שועדת הבחירות שהיא גורם אובייקטיבי, תודיע שהיא שמה מצלמות מדגמית, בלי להודיע איפה וכולם יחששו לזייף".

It is not Android