No Tag To Print

"אני אתפוס אותך ברחוב" – פורעים ערבים מאיימים על תושבי גבעון

בשבועות האחרונים מספר פורעים ערבים מחבלים בתשתיות בנייה ביישוב ומאיימים על תושבים. צפו

"וואלה היום הזה אתה תלמד כל החיים שלך בחיאת אללה, אני הרבה בירושלים, אני אראה לך מה זה – אני אתפוס אותך ברחוב!" – עם איומים כאלו מצאו עצמם מתמודדים תושבים בגבעת זאב הבוקר. בשבועיים האחרונים, מגיעים פורעים ערבים אל היישוב גבעון החדשה כל כמה ימים, ומחבלים בתשתיות הבנייה שם.

תושבי המקום, שהזמינו משטרה, מיד כשראו את הנזקים שמבצעים הפורעים, נאלצו להתמודד עם איומים של הפורעים הערבים. צפו בתיעוד, כיצד הפורעים מחבלים בתשתיות הבנייה ומאיימים על התושבים:

 

 

It is not Android