No Tag To Print

"אם הוועדה תקבע שהם לא פליטים – מיד הביתה"

לאחרונה החל מבצע הרחקת שוהים בלתי חוקיים לרואנדה, סופרים ואנשי אקדמיה קראו לעצירת ההרחקה. מה חושבים על כך הפטריוטים?

It is not Android