בשיחה עם הרב מרדכי ציון

התבשרנו שוב בשורה רעה: אחרי הכנס על ניאוף, בשפה מכובסת פוליאמריה, עתה יתקיים באוניברסיטת כנס על 'אוטופיה קווירית', כלומר לבוש נשים לגברים ולבוש גברים לנשים, ושאר סוגי טשטוש ביניהם
ה' ירחם. נחמתנו היא שדרכה של אוניברסיטה זו היא סטיה של קבוצה זעירה וזניחה. ברוך ה' כמעט כל העם היושב בציון סולד עמוקות מזה.

האם אפשר עדיין לכנות אותה אוניברסיטה דתית?
אחרי שני אלה, לצערנו אי אפשר. זו יריקה על שמו של הרב מאיר בר אילן על שמו הם נקראים, גם בגידה בו. גם פחדנות.

למה פחדנות?!
אם הם רוצים להיות אוניברסיטה עם אג'נדה מתירנית קיצונית, שיאמרו זאת בריש גלי, ולא יתחבאו מאחורי המילה דתי.

אבל האם הפתיחות אינה מחייבת לדון בכל נושא?
לא. יש נושאים שהשאלה עצמה היא מתועבת ומגעילה. ואם כך אולי גם יעשו כנס על הנושא 'האם רצח רבין היה מוצדק'?! מה לי שפיכות דמים מה לי גילוי עריות.

איפה כתוב בהלכה שיש נושאים שהשאלה עצמה אינה לגיטימית?
אין צורך בספרי הלכה. ילד בכיתה אלף יודע זאת. כאשר אשת פוטיפר הציעה ליוסף הצדיק פוליאמריה, הוא לא פתח בדיון, אלא מיד "וימאן"! ויש על זה שלשלת, כלומר סימן נגינה של ניגון משולש. הוא השיב: לא! לא! לא! ורק אחר כך הסביר למה. אבל קודם: לא רבתי!

האם לבוש נשי לגבר ולהיפך אסור בגלל שזה כרטיס כניסה למזבלה של הנטיות ההפוכות?
גם. אבל זה איסור עצמי משולש.
א. גאווה, כי אדם עושה זאת כדי להבליט את יופיו בעיניי הרואים, כמו שכתוב בתחילת ספר אורחות צדיקים.
ב. חוקות הגויים, כלומר התנהגות גויית אשר מטרתה שחץ, זאת אומרת התבלטות.
ג. לא ילבש, לייפות גוף הגבר כמו של אישה וכן להיפך.

הם טוענים בעד זכותו של אדם להיות שונה?
בודאי, אבל במסגרת היותו אדם, כפי הגדרת ריבונו של עולם יוצר האדם. זכר ונקבה בראם. שניהם בצלם אלוקים, אך איש הוא איש ואישה היא אישה.

ואולי אין צורך להיבהל?
ודאי יש צורך להיבהל. יש למגר כל חזון שלילי, מה שנקרא דיסטופיה, מיד בראשיתו, ולא לחכות שיכה גלים.

בסיכום?
אם כך הם פני הדברים, אז סטודנט יקר, אל תלמד שם. מרצה יקר, אל תלמד שם. באוניברסיטה היחידה בארץ שמעלה צחנה כזאת.

דפנה שימור

דפנה שימור


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.