No Tag To Print

фото профиля Анна Файн, На изображении может находиться: Анна Файн, часть тела крупным планом

אליפות צה"ל בכושר קרבי: הזוכים

ביום ו' האחרון הסתיימה אליפות צה"ל בכושר קרבי. האליפות התפרסה על פני ארבעה ימי תחרות ונערכה בבית הספר לכושר קרבי, בבסיס הדרכה 8. בתחרות לקחו חלק יחידות מבצעיות מכלל זרועות הצבא שהתחרו בחמישה בחני כושר קרבי שונים: בוחן כשירות קרבית לקצינים לוחמים, בוחן פלוגה, בוחן מכשולים קרבי צוותי, בוחן קרב מגע וריצת מפקד יחידה.

להלן היחידות הזוכות במסגרות השונות:

חטיבות חיל הרגלים:
1. חטיבת ה"נח"ל"
2. חטיבת הצנחנים
3. חטיבת "גולני"

היחידות המיוחדות:
1. שייטת 13
2. סיירת מטכ״ל
3. יחידת "מגלן"

היחידות המובחרות:
1. גדוד סיור "נח״ל"
2. בית הספר לקומנדו
3. גדוד סיור "גולני"

הגדודים מבצעיים:
1. גדוד סיור מיוחד 8200
2. גדוד ״להב״
3. גדוד ״מחץ״

בסיסי אימונים חטיבתיים:
1. בסיס אימונים חטיבת ה"נח״ל"
2. בסיס אימונים חטיבת "גולני"
3. בסיס אימונים חטיבת הצנחנים

מערך החטיבות המבצעיות:
1. שייטת ספינות הטילים
2. חטיבת החילוץ וההדרכה
3. חטיבת ״בני אור״

גדודי הגנת הגבולות:
1. גדוד ״לביא הבקעה״
2. פלגה 914
3. גדוד ״קרקל״

גדודים עצמאיים:
1. שייטת הצוללות
2. גדוד ״ניצן״
3. גדוד ״נשר״