נהג אשר קיבל דוח תעבורה על אי ציות לרמזור צפוי לקנס כספי של 1,500 ₪ וכן 10 נקודות תעבורה. במקרים חמורים, יקבל הנהג זימון לדין, למשל כאשר העבירה גרמה לתאונת דרכים קטלנית. אז יכול ויוגש גם כתב אישום נגד הנהג על גרימת מוות ברשלנות או חמור מכך על הריגה.

אי ציות לרמזור אדום

למרות המסוכנות שבה, אי ציות לרמזור אדום, היא עבירה שכיחה למדי ואם עברתם ברמזור אדום, הנכם צפויים לקבל דוח תעבורה. בעבר, נהג אשר ביצע עבירה זו היה מקבל באופן אוטומטי זימון לדין, אך כיום ככלל, מקבלים הנהגים דוח והעמדה לדין שמורה למקרים בנסיבות מחמירות. הדוח מופק על ידי שוטר שנכח במקום בעת ביצוע העבירה או על ידי מצלמה אלקטרונית אשר צילמה את הנהג עובר באדום. לא אחת, כאשר נהגים מקבלים דוח תעבורה, הם מעדיפים להניח את העניין מאחוריהם ועל כן משלמים אותו ללא שקיבלו ייעוץ משפטי. אולם, חשוב לזכור כי במקרה של אי ציות לרמזור אדום, אין המדובר רק בקנס גבוה של 1,500 ש"ח, אלא גם ברישום של 10 נקודות תעבורה אשר להן משמעות רבה עבור הנהג.

צבירה של 12 נקודות משמעותה כי הנהג יידרש להשתתף בקורס נהיגה ואם לא ישתתף, רישיונו יישלל עד שיעשה כן. צבירה גבוהה יותר של נקודות, יכולה להוביל לשלילת רישיון לתקופה ממושכת. משכך, לא כדאי למהר ולשלם דוח תעבורה, אלא לפנות אל עורך דין תאונות דרכים, אשר יבחן את האפשרויות השונות לביטולו של הדוח (למשל כאשר הזיהוי אינו וודאי) או הפחתת הענישה. כפי שנסביר להלן, היה והנהג קיבל הזמנה לדין, ישנה חשיבות גדולה עוד יותר לקבלת ייצוג משפטי, היות שאז חשוף הוא לסנקציות נוספות כגון שלילת רישיונו.

תאונת דרכים

מלבד היותה עבירת תעבורה, המטילה כאמור סנקציה משמעותית על הנהג, אי ציות לרמזור אדום עלולה לגרום לתאונת דרכים. במקרה שמדובר על תאונה קטלנית, חשוף הנהג לכתב אישום בגין גרימת מוות ברשלנות או חמור מכך, בגין הריגה. עבירות אלו כבר אינן מסתכמות בקבלת דוח תעבורה, אלא בעונש מאסר. עבירה של גרימת מוות ברשלנות, דינה עונש מאסר מינימום העומד על 6 חודשי מאסר ועד 3 שנים. בגין הריגה, קבע המחוקק עונש של עד 20 שנות מאסר. על כן, במצב זה, יש לפנות באופן מיידי אל עו"ד תאונות דרכים לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי.

ראשית, יבחן עורך הדין האם ניתן להפריך את אשמתו של הנהג בתאונה וכך להביא לביטולו של כתב האישום, או זיכוי במשפט היה ויתנהל. ככל וישנן די ראיות לביסוס הרשעה, יפעל עורך הדין להפחתת האישום ולהסדר טיעון מקל. כך למשל, היה ומדובר בעבירת הריגה, מטרתו של עורך הדין תהיה להביא להפחתת האישום לגרימת מוות ברשלנות. לדבר יש משמעות אדירה בשל הבדלי הענישה בין העבירות השונות. כאשר כתב האישום הנו בגין גרימת מוות ברשלנות, יחתור עורך הדין למניעת מאסרו של הנהג וכי תחת זאת יוטל עליו עונש של מאסר על תנאי.

חשיבות הייצוג המשפטי

אי ציות לרמזור אדום מובילה לכל הפחות לקבלת קנס כספי הכולל גם 10 נקודות תעבורה. בשל משמעות צבירת נקודות לחובתו של הנהג, מומלץ לפנות אל עו"ד תאונות דרכים אשר יבחן אפשרות לביטול הדוח או להפחתת הסנקציות שבמסגרתו. כאשר קיבל הנהג הזמנה לדין בגין העבירה, רשאי בית המשפט להטיל עליו סנקציות נוספות ועל כן, גוברת חשיבותו של הייצוג המשפטי. המקרה החמור מכל הנוגע לעבירה זו הנו כאשר אי ציות לרמזור אדום הובילה לתאונת דרכים קטלנית. אז חשוף הנהג לכתבי אישום חמורים כאמור מעלה, בגין גרימת מוות ברשלנות או הריגה. אין צורך להכביר בחשיבותו של הייצוג המשפטי במקרים אלו, בהם הנהג חשוף לעונש מאסר בפועל ועל כן זקוק הוא לעורך דין מומחה, מקצועי ומנוסה אשר יעניק לו הגנה משפטית ויפעל למזעור הנזק.

המאמר נכתב ע״י עורך דין לתעבורה ניר שלום, טל': 077-9976882

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20