No Tag To Print

איש הוואקף עושה תנועה מגונה. צילום: אליסף אופן
איש הוואקף עושה תנועה מגונה. צילום: אליסף אופן

איש וואקף הפנה אצבע משולשת ליהודים – ונעצר

מבוכה בהר הבית, לאחר שנציג הוואקף הירדני התנכל ליהודים שביקרו באתר. שוטרים עצרו אחד לאחר שהפנה אצבע משולשת למבקרים