No Tag To Print

איש הרוח ד"ר רחמים מלמד כהן הלך לעולמו

רחמים מלמד כהן (1937 – 3 בנובמבר 2020) היה איש חינוך ישראלי. התפרסם במיוחד בעקבות מפעליו הספרותיים והאמנותיים לאחר שלקה במחלת ניוון השרירים ALS.

ד"ר רחמים מלמד כהן זכה בעיטורים רבים ובהם יקיר החינוך הדתי, "מורה המורים", "מחנך למופת" ויקיר ירושלים.

It is not Android