No Tag To Print

נתניהו בבוליווד. צילום: אבי אוחיון, לע"מ

איסור רחצה בכל חופי העיר תל אביב-יפו

בעקבות הגשמים נסחף לכלוך שהצטבר ברחובות, עיריית תל אביב מודיעה כי הרחצה בשלב זה אסורה

עיריית תל אביב-יפו הודיעה כי: בעקבות הגשמים המשמעותיים שירדו בימים האחרונים, נסחפו לים מי נגר המכילים לכלוך מצטבר מרחובות וכבישי העיר. בבדיקות שבוצעו במי הים התקבלו תוצאות דגימות לפיהן ממצאי הזיהום בכל חופי הרחצה מעבר לתקן הנדרש.
בהתאם לכך, חל איסור רחצה בכל חופי העיר תל אביב-יפו עד לקבלת תוצאות תקינות. הודעה על פתיחת החופים תימסר בנפרד, לאחר שיתקבל אישור בדבר תוצאות תקינות.

It is not Android