מאז 2009 היחס בין החוב לתוצר היה במגמת ירידה. השנה בפעם הראשונה מזה כעשור שהוא מתחיל לטפס. הגדלת היחס בין החוב לתוצר עלולה להביא להגדלת תשלומי הריבית ובהמשך גם לפגיעה בדירוג האשראי של ישראל.

היחס בין החוב לתוצר הוא אינדיקטור לאיתנות הפיננסית של המדינה ומשפיע על בקביעת דירוג האשראי שלה. לישראל חוב גבוה יחסית (ביחס לתוצר) בהשוואה למדינות הייחוס אליהן משוות חברות הדירוג את ישראל.

הגירעון הצפוי לשנה הנוכחית עומד נכון לעכשיו על 3.6% לאור הפחתות המסים השונות והגדלת ההוצאות בשנים האחרונות, מה שרק עלול להגדיל עוד יותר את היחס בין החוב לתוצר ולהפוך את המגמה של השנים האחרונות. האומדן הסופי ליחס החוב לתוצר יפורסם בדו"ח השנתי של יחידת החוב באגף החשב הכללי.

שר האוצר, משה כחלון מסר כי "המשק הישראלי חזק מאוד, אנו ממשיכים לעמוד ביעד שהצבנו לשנת 2020 על פי האמנות הבינלאומיות. הדירוג הגבוה ממנו נהנית המדינה הינו תוצאה של משמעת פיסקלית".

החשב הכללי רוני חזקיהו מסר כי "השנה, גורמי השוק ובעיקרם שיעור האינפלציה והשער הנמוך של השקל אל מול שער הדולר והיורו נכון לסוף 2018, תרמו לגידול ביחס החוב לתוצר הממשלתי לאחר ירידה משמעותית בשנת 2017. עם זאת, אנו עדין מצויים בסביבת יחס חוב-תוצר נמוכה בהשוואה היסטורית ובהשוואה למדינות ה-OECD וחשוב להמשיך במגמת ההפחתה וביעדי מאסטריכט".