בתום מלחמת העולם השנייה באירופה במאי 1945 דרשה מפלגת הלייבור לקיים באנגליה בחירות.
אל מול צ'רצ'יל הגדול מציל העולם החופשי, התייצב בראש מפלגת הלייבור קלמנט אטלי.
בקמפיין הבחירות של הלייבור נשמעו קולות ציוניים ונתנה הבטחה לאפשר למאות אלפי ניצולי השואה ממחנות העקורים לעלות לארץ ישראל ואף הרחיקו לכת עד כדי דיבור על טרנספר של ערבים מאזורים יהודים. כאן בארץ בישוב המאורגן תלו תקוות גדולות מאוד בלייבור "אחינו הסוציאליסטים" קראו להם.

באנגליה הבדיחה סיפרה, כי יום אחד נעצרה מכונית ריקה ליד משרד ראש הממשלה ומתוכה יצא אטלי.
אסון גדול עוד יותר היה מינויו של ארנסט בווין לשר החוץ, מנהיג פועלים גס ואנטישמי.
מהר מאוד הגיע האכזבה, ודברים שרואים מכאן לא רואים משם, אטלי ובווין הבינו שבריטניה אינה יכולה לוותר על ארץ ישראל ובעיקר על זרימת הנפט מעיראק לחיפה, ומעל בארות הנפט יושבים עמי ערב שמתנגדים להקמת מדינה יהודית, ושערי הארץ נשארו נעולים.
בעקבות כך קמה "תנועת המרי העברי" רק כאשר הישוב היהודי קיבל את החלטה להילחם יחדיו בבריטים בכוח הזרוע החלה הספירה לאחור של המנדט.

בימים אלה בדיוק שבעים שנה לימי תנועת המרי, ישנם קולות במפלגת העבודה ל"חשב מסלול מחדש" בעקבות ההתבטאויות של חברי הלייבור אשר נכנעים ללחץ הערבי מבית.
אם אכן תוקם בארץ ממשלת אחדות אפשר יהיה לקיים ישיבת ממשלה סמלית במלון המלך דוד ב 22 ביולי השנה בדיוק 70 שנה אחרי ולהגיד לבריטים אנחנו כאן שוב ביחד.

20 News

20 News