No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90

דיווח: אזעקה הופעלה בשגרירות האמריקאית בבגדד

דיווחים המגיעים מעיראק על אזעקה שהופעלה באיזור הירוק בעירק בשגרירות האמריקאית.

אין פרטים נוספים בשלב זה.