No Tag To Print

אושר: הוועדה תבחן את מינויו של היועמ"ש מנדלבליט

נשיאות הכנסת אישרה את הצעתו ח"כ שלמה קרעי לדיון מהיר בוועדה לביקורת המדינה. הוועדה תצביע האם לחייב את מבקר המדינה להוציא חו"ד בנושא

It is not Android