No Tag To Print

סטודנטית מתנדבת בלוד. צילום: מוריה קלוגהפט
סטודנטים מתנדבים בלוד

אושר בטרומית: התנדבות חברתית – קורס אקדמאי

מליאת הכנסת אישרה את ההצעה שתהווה תמריץ משמעותי להתנדבות בקרב אקדמאים. ח"כ בן ארי: טוב לחברה ולסטודנטים

It is not Android