No Tag To Print

אוניברסיטת אריאל מברכת את פרופ' שירי נבון ונציה על בחירתה לכהונה כחברת הות"ת.

פרופ' נבון ונציה הנה חוקרת מובילה בתחום הביולוגיה המולקולרית, ולמחקריה השפעה רבה על עולם המחקר והקהילה.
אין ספק כי עבודתה המדעית, ניסיונה האקדמי ומגוון התפקידים שמלאה עד כה יתרמו רבות לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל.