No Tag To Print

שקדים פלסטיני בחסות פעילים בינלאומיים ורבנים למען זכויות אדם
הכל שפיט. אהרון ברק Photo by Yonatan Sindel/Flash90

אהרון ברק: אסור לבהימ"ש להכנס לבונקר

ברק: "בית המשפט תחת מתקפה, אך אסור לו להיכנס לבונקר. אם יורים עליך, צריך לעמוד זקוף ולהמשיך לתת את אותם פסקי דין שהיית נותן אילולא היו יורים.

‏נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אהרן ברק התייחס היום (ד') בראיון לכנס המכון הישראלי לדמוקרטיה לנושא הפרדת הרשויות במדינה והביקורת על התנהלות בתי המשפט.

"עניין היחסים בין הכנסת לרשות המבצעת היא בדרך כלל פרובלמטית בדמוקרטיה פרלמנטרית". אומר ברק "אך אצלנו המצב הוא שהממשלה מכתיבה את כל החלטות של הכנסת. שיקול הדעת העצמאי שיש לחבר כנסת כח"כ הוא קטן, ואם הוא כבר מופעל, אז באים ואומרים – אתם לא נותנים לרשות המבצעת לבצע. והתפקיד החשוב של הכנסת כמבקרת על גבולות הממשלה כמעט ולא קיים".

"גם בתוך הראשות המבצעת חל שיבוש. רה"מ במסגרת הראשות המבצעת היה ראשון בין שווים, היום אף אחד לא רואה אותם כשווים, וכולם רואים את ראש הממשלה כראשון" וסיפר: "בגין היה אומר לי אהרון אתה יודע מה זה ראשון בין שווים? אני רואה אותם כשווים וכולם רואים את ראש הממשלה כראשון".

"כמו שקרה בקורונה רה"מ היה מקבל החלטה, היה הולך לציבור ומודיע עליה, אחר כך זה היה הולך לממשלה ואחר כך זה היה הולך לכנסת. לא זו הפרדת רשויות".

"בית המשפט הוא כיפת הברזל של החברה הישראלית. בשיחות שהיו לי עם שרת המשפטים איילת שקד אמרתי שרק כדי שנקבל את חוק יסוד החקיקה אני מוכן גם לרוב של 80, אך לא פחות. שאלת פסקת ההתגברות נגזרת מכך. אני בעד להגיע לפשרות בדברים האלה, יש מקום לשיח מתוך כבוד הדדי – ולא כוחנות".

על הביקורת על התנהלות מערכת המשפט: "הביקורת חרגה כבר מכל מסגרת שהיא מתקבלת על הדעת, חוסר אמון מלא. יש פה התקפה על ביהמ"ש, מפגיזים אותו. אך בית המשפט לא צריך להיכנס לבונקר ולהמתין לימים טובים יותר – צריך לעמוד זקופים. אם יורים עליך, צריך להמשיך לתת את אותם פסקי דין שהיית נותן אילולא היו יורים עליך".

It is not Android