עוד פרח יפה נקטף
גבעול נשאר עזוב
אדמה מבכה על בניה
שהלכו לבלי שוב
גיבורים בחייהם
ובמותם מלאכים
שערי גן עדן
לקראתם נפתחים

אדמה רטובה מדמעות
על קרבנות הגנת המולדת
אדמה עצובה, תבכי בשבילי
לדמעות אין כבר כוח לרדת…

20 News

20 News