No Tag To Print

שגריר ארה"ב דיוויד פרידמן בפתיחת כנס ירושלים. צילום: הלל מאיר TPS

אבי ניסנקורן מונה ליו"ר הוועדה המסדרת

הודיע היום יו"ר סיעת כחול לבן ח"כ אבי ניסנקורן ליו"ר הכנסת, כי הוא (ח"כ ניסנקורן) יכהן מטעם סיעתו כיו"ר הוועדה המסדרת

עפ"י חוות דעתו של היועץ המשפטי של הכנסת עו"ד איל ינון מיום 22 בספטמבר 2019, עפ"י חוק הכנסת, עם העברת התפקיד להרכבת הממשלה על נציג של סיעה אחרת, ראשות הוועדה המסדרת תועבר לידי נציג הסיעה של חבר הכנסת שעליו הטיל נשיא המדינה את התפקיד להרכיב את הממשלה.

בהתאם לכך, עם הטלת התפקיד להרכבת הממשלה על ח"כ בנימין גנץ (כחול לבן) הודיע היום יו"ר סיעת כחול לבן ח"כ אבי ניסנקורן ליו"ר הכנסת, כי הוא (ח"כ ניסנקורן) יכהן מטעם סיעתו כיו"ר הוועדה המסדרת.

החילופין בראשות הוועדה, אינם טעונים הצבעה בוועדה או אישור מליאת הכנסת. ח"כ ניסנקורן החל לכהן בתפקיד יו"ר הוועדה ממועד מסירת ההודעה.

יצויין, כי במידה ונציג סיעת כחול לבן לא יצליח להרכיב ממשלה, ותעלה בקשה להחליף את יו"ר הוועדה, היועץ המשפטי של הכנסת קבע כי חברי הוועדה יבחרו יו"ר ועדה בהצבעה במליאת הוועדה.